Dnia 29.05.2016r. w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce, odbył się jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Mirosława Krupińskiego. Ksiądz Jubilat odprawił Mszę Świętą, podczas której dziękował Bogu za wszystkich dobrych ludzi, których spotkał na swej drodze kapłańskiego posługiwania, za łaskę powołania i dar kapłaństwa. Posługę proboszcza w naszym kościele pełni od 2010 r.
W Eucharystii wzięło udział wielu mieszkańców Skórki i Rogownicy z panem przewodniczącym rady miejskiej w Krajence i panią sołtys na czele. Parafianie dziękowali Bogu za osobę ks. Mirosława, za Jego otwartość, oddanie i pracowitość. Z każdym porozmawia, doradzi, jest bardzo dobrym gospodarzem, świadczą o tym dokonane i prowadzone dzieła duszpasterskie.
Naszemu czcigodnemu proboszczowi, obchodzącemu ten wspaniały jubileusz dziękujemy za wskazywanie drogi życiowej i krzewienie zasad moralności chrześcijańskiej wśród wiernych. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności i wielu Bożych łask.
Od parafian otrzymał Jubilat kwiaty i obraz z namalowanym dzikiem, ponieważ pasją ks. proboszcza jest łowiectwo. Szczęść Boże księże Mirosławie na dalsze lata drogi kapłańskiej i dziękujemy za jubileuszowe błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zdjęcia z lotu drona dzięki uprzejmości Pana Łukasza Janowskiego.

W czwartek 26.05.2016r. przeżywaliśmy w naszym kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Nazwa "Boże Ciało" stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej" i celebrowana jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon - zakonnica klasztoru augustianek - doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym przyjrzeniu się cudom oraz objawieniom postanowiono uznać objawienia za wiążące i ustanowić rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 roku."
Msza Święta rozpoczęła się o godz. 11.00. Czytania nawiązywały do zawartego przez Boga przymierza z Izraelem poprzez złożenie ofiary ze zwierząt i zapowiedzi nowego przymierza przez ofiarę Syna Bożego. Ksiądz proboszcz w kazaniu powiedział, że dzisiaj szczególnie czcimy Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz o tym, że Jezus idzie po drogach naszych wsi i ulicach miast, chce odwiedzić nasze domy i zobaczyć jak żyją Jego dzieci. Zachęcał do częstego przyjmowania Ciała Chrystusa, które daje nam życie wieczne. Zwrócił się do dzieci rocznicowych z pytaniem- czy pamiętali o przyjmowaniu Komunii św. w czasie minionego roku i przypomniał, iż Jezus chce być nadal ich Przyjacielem. Przygotowały słowa wprowadzenia, modlitwę wiernych, psalm i procesję darów i podziękowanie, rodzice-czytania.
Po Mszy św. ruszyła procesja do czterech ołtarzy, w której wzięły udział dziewczynki pierwszokomunijne, z klas I i II oraz z przedszkola. Sypały płatki kwiatów, robiąc piękny dywan Jezusowi. W procesji niesiony był sztandar Matki Bożej Różańcowej, śpiew prowadziła pani organistka. Teksty Ewangelii śpiewane przy ołtarzach mówiły o ustanowieniu Eucharystii, zachęcie przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, które dają życie wieczne. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń "Ciebie Boga wysławiamy", kapłan udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, podziękował za trud włożony w przygotowanie uroczystości i zachęcił do uczestnictwa w oktawie Bożego Ciała. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W naszej parafii i szkole przeżywaliśmy w dniu 15.05.2016r. Uroczystość I Komunii Świętej. W tym roku po raz drugi dzieci przyjęły Najświętszy Sakrament w klasie trzeciej, było ich 15 osób. Uczniowie z Paruszki i z Dolnika uczestniczyli we Mszy Świętej Komunijnej w Głubczynie w dniu 8.05.2015r. Uroczystość I Komunii Świętej w Skórce rozpoczęła się o godz. 11.00 procesją od figury Matki Boskiej Królowej Rodzin. Tutaj dzieci poprosiły rodziców o błogosławieństwo, ks. proboszcz powitał wszystkich i poświęcił różańce, książeczki i świece.
W kościele pani Lechowicz i pan Koper  w imieniu rodziców poprosili ks. celebransa o udzielenie ich dzieciom sakramentu Komunii Świętej, następnie dzieci przeprosiły Boga za popełnione zło. Pierwsze i drugie czytanie usłyszeliśmy z ust również rodziców, psalm zaśpiewały dziewczynki pierwszokomunijne. W homilii ks. kaznodzieja zwrócił uwagę dzieciom, że pod postacią chleba znajduje się prawdziwy Jezus, który przychodząc do naszych serc pomaga nam czynić dobro i chroni od zła. Dzieci wzięły udział w modlitwie wiernych i procesji z darami, którymi były: kwiaty, świeca, modlitewnik i różaniec, wino i chleb. Rodzice złożyli w darze ofiarę pieniężną na remont kościoła.
Po przyjęciu Chrystusa pod postacią chleba, dzieci podziękowały Jezusowi za przyjście do ich serc za życie i miłość; kapłanowi za troskę duszpasterską; rodzicom za życie i wiarę; dziadkom, że zechcieli być z nimi; rodzicom chrzestnym za dobroć i życzliwość; nauczycielom za przekazaną wiedzę i wychowanie; pani organistce i scholi za uświetnienie śpiewem Eucharystii; pani Ewie za posługę przy ołtarzu.
Na zakończenie ks. proboszcz pobłogosławił wszystkich, dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z Jezusem Miłosiernym z racji Roku Miłosierdzia oraz pamiątki od burmistrza, a pan fotograf wykonał grupowe zdjęcia. Mamy nadzieję, że Pan Jezus, który przyszedł po raz pierwszy do serc trzecioklasistów, będzie częstym Gościem i Przyjacielem.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W dniach 14.03. - 16.03. 2016 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Skórce uczestniczyła w corocznych rekolekcjach wielkopostnych, które głosił zaproszony przez księdza proboszcza wikariusz z  Krajenki - ksiądz Łukasz. Pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi szkoły przybyli do kościoła na godzinę 11:00.

W poniedziałek ks. rekolekcjonista mówił o ważności sakramentu chrztu św.,  poprzez który staliśmy się wszyscy dziećmi Boga. Podkreślił również, że nasze imiona mają różne znaczenia i są wartością. Uczniowie otrzymali zadanie domowe – napisać datę swojego chrztu, w jakim kościele i jak przebiegał.

We wtorek kilkoro dzieci przedstawiło historię swojego chrztu, następnie kaznodzieja poprowadził Drogę  Krzyżową, w której ostatnią stacją była „operacja”. Ks. Łukasz przedstawił scenkę z udziałem dzieci, w której jedno z nich odgrywało osobę z chorą duszą, ponieważ popełniła w swoim życiu dużo zła. Kiedy dokonano „operacji” stwierdzono, że serce pacjenta było kamienne i nie było na swoim miejscu, także inne narządy. Tą „operacją” jest sakrament spowiedzi św., w  którym Bóg leczy nasze serca i stajemy się znowu pięknymi osobami.

W środę, ostatnim dniu rekolekcji na naszych głowach pojawiły się korony. Braliśmy udział we Mszy św., w której uczniowie czynnie uczestniczyli, czytając Słowo Boże, modlitwę wiernych i śpiewając psalm. W kazaniu celebrans powiedział i przedstawił wizualnie naszą drogę życia od urodzenia do spotkania z Jezusem, który nałoży nam „korony świętości” i będziemy wiecznie królować w niebie.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował rekolekcjoniście na wygłoszone Słowo Boże i liczne przybycie uczestników. W imieniu całej społeczności szkolnej głos zabrał katecheta, który przypomniał tematy rozważań rekolekcyjnych i zwrócił się do ks. Łukasza ze słowami wdzięczności za obrazowe przedstawienie poruszanych zagadnień, które są dla nas dobrym przygotowaniem  na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.