W dniu 10.06.2016 r. pani dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce przybyli na uroczystą mszę świętą z okazji  6-rocznicy nadania imienia placówce. Przed rozpoczęciem Eucharystii wprowadzono sztandar szkoły i wszyscy zasiedli w ławach kościelnych. Na wstępie ks. proboszcz powitał zgromadzonych i zachęcił do wspólnej modlitwy.
Pierwsze czytanie przeczytał uczeń klasy VI, psalm zaśpiewały uczennice z klasy IV. W homilii kaznodzieja podziękował całej społeczności szkolnej, że swoje świętowanie rozpoczynają modlitwą do Boga. Zwrócił naszą uwagę na fakt pamięci o patronce szkoły, która czuwa i oręduje u Boga, wypraszając potrzebne łaski, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności i wyrastali na dobrych Polaków.
W modlitwie powszechnej wierni modlili się w intencji Ojca św. Franciszka, biskupów, ks. proboszcza, pani dyrektor, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i uczniów o Bożą opiekę i dziękowali za sześć lat owocnej nauki i pracy. W procesji z darami  złożono Jezusowi chleb, wino ,kwiaty, świecę oraz Plastusia, bohatera książek patronki szkoły Marii Kownackiej, który przypomniał o wartościach, którymi żyła autorka.
Na zakończenie Eucharystii celebrans pobłogosławił wszystkich i życzył udanego świętowania.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Dnia 29.05.2016r. w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce, odbył się jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Mirosława Krupińskiego. Ksiądz Jubilat odprawił Mszę Świętą, podczas której dziękował Bogu za wszystkich dobrych ludzi, których spotkał na swej drodze kapłańskiego posługiwania, za łaskę powołania i dar kapłaństwa. Posługę proboszcza w naszym kościele pełni od 2010 r.
W Eucharystii wzięło udział wielu mieszkańców Skórki i Rogownicy z panem przewodniczącym rady miejskiej w Krajence i panią sołtys na czele. Parafianie dziękowali Bogu za osobę ks. Mirosława, za Jego otwartość, oddanie i pracowitość. Z każdym porozmawia, doradzi, jest bardzo dobrym gospodarzem, świadczą o tym dokonane i prowadzone dzieła duszpasterskie.
Naszemu czcigodnemu proboszczowi, obchodzącemu ten wspaniały jubileusz dziękujemy za wskazywanie drogi życiowej i krzewienie zasad moralności chrześcijańskiej wśród wiernych. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności i wielu Bożych łask.
Od parafian otrzymał Jubilat kwiaty i obraz z namalowanym dzikiem, ponieważ pasją ks. proboszcza jest łowiectwo. Szczęść Boże księże Mirosławie na dalsze lata drogi kapłańskiej i dziękujemy za jubileuszowe błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zdjęcia z lotu drona dzięki uprzejmości Pana Łukasza Janowskiego.

W czwartek 26.05.2016r. przeżywaliśmy w naszym kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Nazwa "Boże Ciało" stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej" i celebrowana jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon - zakonnica klasztoru augustianek - doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym przyjrzeniu się cudom oraz objawieniom postanowiono uznać objawienia za wiążące i ustanowić rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 roku."
Msza Święta rozpoczęła się o godz. 11.00. Czytania nawiązywały do zawartego przez Boga przymierza z Izraelem poprzez złożenie ofiary ze zwierząt i zapowiedzi nowego przymierza przez ofiarę Syna Bożego. Ksiądz proboszcz w kazaniu powiedział, że dzisiaj szczególnie czcimy Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz o tym, że Jezus idzie po drogach naszych wsi i ulicach miast, chce odwiedzić nasze domy i zobaczyć jak żyją Jego dzieci. Zachęcał do częstego przyjmowania Ciała Chrystusa, które daje nam życie wieczne. Zwrócił się do dzieci rocznicowych z pytaniem- czy pamiętali o przyjmowaniu Komunii św. w czasie minionego roku i przypomniał, iż Jezus chce być nadal ich Przyjacielem. Przygotowały słowa wprowadzenia, modlitwę wiernych, psalm i procesję darów i podziękowanie, rodzice-czytania.
Po Mszy św. ruszyła procesja do czterech ołtarzy, w której wzięły udział dziewczynki pierwszokomunijne, z klas I i II oraz z przedszkola. Sypały płatki kwiatów, robiąc piękny dywan Jezusowi. W procesji niesiony był sztandar Matki Bożej Różańcowej, śpiew prowadziła pani organistka. Teksty Ewangelii śpiewane przy ołtarzach mówiły o ustanowieniu Eucharystii, zachęcie przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, które dają życie wieczne. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń "Ciebie Boga wysławiamy", kapłan udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, podziękował za trud włożony w przygotowanie uroczystości i zachęcił do uczestnictwa w oktawie Bożego Ciała. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W naszej parafii i szkole przeżywaliśmy w dniu 15.05.2016r. Uroczystość I Komunii Świętej. W tym roku po raz drugi dzieci przyjęły Najświętszy Sakrament w klasie trzeciej, było ich 15 osób. Uczniowie z Paruszki i z Dolnika uczestniczyli we Mszy Świętej Komunijnej w Głubczynie w dniu 8.05.2015r. Uroczystość I Komunii Świętej w Skórce rozpoczęła się o godz. 11.00 procesją od figury Matki Boskiej Królowej Rodzin. Tutaj dzieci poprosiły rodziców o błogosławieństwo, ks. proboszcz powitał wszystkich i poświęcił różańce, książeczki i świece.
W kościele pani Lechowicz i pan Koper  w imieniu rodziców poprosili ks. celebransa o udzielenie ich dzieciom sakramentu Komunii Świętej, następnie dzieci przeprosiły Boga za popełnione zło. Pierwsze i drugie czytanie usłyszeliśmy z ust również rodziców, psalm zaśpiewały dziewczynki pierwszokomunijne. W homilii ks. kaznodzieja zwrócił uwagę dzieciom, że pod postacią chleba znajduje się prawdziwy Jezus, który przychodząc do naszych serc pomaga nam czynić dobro i chroni od zła. Dzieci wzięły udział w modlitwie wiernych i procesji z darami, którymi były: kwiaty, świeca, modlitewnik i różaniec, wino i chleb. Rodzice złożyli w darze ofiarę pieniężną na remont kościoła.
Po przyjęciu Chrystusa pod postacią chleba, dzieci podziękowały Jezusowi za przyjście do ich serc za życie i miłość; kapłanowi za troskę duszpasterską; rodzicom za życie i wiarę; dziadkom, że zechcieli być z nimi; rodzicom chrzestnym za dobroć i życzliwość; nauczycielom za przekazaną wiedzę i wychowanie; pani organistce i scholi za uświetnienie śpiewem Eucharystii; pani Ewie za posługę przy ołtarzu.
Na zakończenie ks. proboszcz pobłogosławił wszystkich, dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z Jezusem Miłosiernym z racji Roku Miłosierdzia oraz pamiątki od burmistrza, a pan fotograf wykonał grupowe zdjęcia. Mamy nadzieję, że Pan Jezus, który przyszedł po raz pierwszy do serc trzecioklasistów, będzie częstym Gościem i Przyjacielem.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.