Od 6 lipca 2016 roku nasza Parafia wzbogaciła się o relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

Zdjęcia "z przywitania" w Kościele w Skórce (10.07.2016):

W dniu 24.06.2016 r. udziałem w uroczystej Mszy św. nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi  Szkoły Podstawowej w Skórce zakończyli rok szkolny i katechetyczny 2015/16,podczas której do grona Liturgicznej Służby Ołtarza przyjęci zostali nowi chłopcy – Franciszek Morawski, Tymoteusz Sarnowski, Gracjan Śmiałek, Piotr Rozmiarek, Gracjan Szczepaniak, Franciszek Szpakowicz i Szymon Manikowski.
W tym dniu przeżywaliśmy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Sięgnijmy na chwilę do historii tego święta.
„24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy święty – jako jedyny cieszy się przywilejem obchodzenia jego uroczystości w dniu urodzin. Dodatkowo św. Jan wspominany jest w kalendarzu liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień jego męczeńskiej śmierci.
Jak czytamy na kartach Nowego Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim leżącym ok. 7 km od Jerozolimy. Był on synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi (Łk 1,5-80). Jego narodzenie i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, podczas służby, którą kapłan pełnił w świątyni (Łk 1,8-17). Niestety, Zachariasz wiedząc, że jego żona jest bezpłodna, nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego utracił mowę. Dopiero przy obrzezaniu chłopca, który otrzymał imię zgodnie z poleceniem anioła, Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita swojego syna jako proroka, który będzie szedł przed Panem (Łk 1,68-79). Kantyk ten jest stałą częścią codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Już w łonie Matki Jan Chrzciciel zwiastował nadejście zbliżającego się Zbawiciela. „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,39-41) – pisze Ewangelista Łukasz.
Prawdopodobnie po śmierci rodziców św. Jan rozpoczął ascetyczne życie na Pustyni Judzkiej. Kiedy skończył 30 lat mógł według prawa występować publicznie i nauczać, co czynił w okolicach rzeki Jordan. Głównym celem jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbolem tego był chrzest udzielany przez proroka w rzece Jordan.”
Jak zawsze  niektórzy uczniowie wraz nowymi ministrantami chętnie posługiwali przy ołtarzu. Pierwsze czytanie odczytał nowy ministrant - lektor Franciszek Morawski, psalm zaśpiewały dziewczęta z klasy czwartej, drugie czytanie zaprezentował również nowy ministrant Franciszek Szpakowicz. W homilii ks. proboszcz przypomniał, że w czasie wakacji pamiętamy o niedzielnej Mszy św. i modlitwie, zachęcał do życia na wzór św. Jana Chrzciciela, szczególnie nowych ministrantów. Wyraził wielką radość z postawy chłopców, którzy zdecydowali się posługiwać przy ołtarzu Jezusa.
Po kazaniu nastąpiła ceremonia przyjęcia chłopców do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Celebrans zapytał opiekuna, czy kandydaci zostali dobrze przygotowani do służby. Kiedy uzyskał odpowiedź, że przez cały rok byli przygotowywani, wyraził zgodę i poświęcił komże oraz kołnierze. Następnie kapłan nałożył uroczyście komże, wymawiając słowa „służ wiernie Bogu”, kołnierze otrzymali z rąk pana katechety. W końcowej części ceremonii nowi ministranci złożyli ślubowanie i otrzymali błogosławieństwo. Modlitwę wiernych, w której dziękowaliśmy Bogu za miniony rok prosiliśmy o wspaniałe wakacje, przedstawił kolejny ministrant Gracjan Śmiałek. Do ołtarza w procesji chłopcy przynieśli dary: świecę /symbol Jezusa/, plecak /znak rozpoczynających się wakacji/, kredę /znak nauki szkolnej/ oraz chleb i wino /postacie Ciała i Krwi Jezusa/. Na zakończenie Eucharystii pan katecheta podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej ks. proboszczowi za opiekę duszpasterską i otwarte serce, pani organistce za oprawę muzyczną i pani Ewie za przygotowanie kościoła, przedstawiciele uczniów wręczyli kwiaty. Celebrans życzył wszystkim dobrego wypoczynku i udanych wakacji i udzielił uroczystego błogosławieństwa.
Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

26 czerwca 2016 roku w całej Parafii gościliśmy biskupa Diecezji Bydgoskiej - ks. bp Jana Tyrawę, który podczas Mszy w Głubczynie o godzinie 12.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Zdjęcia z wizytacji Kościoła w Skórce:

W dniu 10.06.2016 r. pani dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce przybyli na uroczystą mszę świętą z okazji  6-rocznicy nadania imienia placówce. Przed rozpoczęciem Eucharystii wprowadzono sztandar szkoły i wszyscy zasiedli w ławach kościelnych. Na wstępie ks. proboszcz powitał zgromadzonych i zachęcił do wspólnej modlitwy.
Pierwsze czytanie przeczytał uczeń klasy VI, psalm zaśpiewały uczennice z klasy IV. W homilii kaznodzieja podziękował całej społeczności szkolnej, że swoje świętowanie rozpoczynają modlitwą do Boga. Zwrócił naszą uwagę na fakt pamięci o patronce szkoły, która czuwa i oręduje u Boga, wypraszając potrzebne łaski, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności i wyrastali na dobrych Polaków.
W modlitwie powszechnej wierni modlili się w intencji Ojca św. Franciszka, biskupów, ks. proboszcza, pani dyrektor, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i uczniów o Bożą opiekę i dziękowali za sześć lat owocnej nauki i pracy. W procesji z darami  złożono Jezusowi chleb, wino ,kwiaty, świecę oraz Plastusia, bohatera książek patronki szkoły Marii Kownackiej, który przypomniał o wartościach, którymi żyła autorka.
Na zakończenie Eucharystii celebrans pobłogosławił wszystkich i życzył udanego świętowania.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Dnia 29.05.2016r. w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce, odbył się jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Mirosława Krupińskiego. Ksiądz Jubilat odprawił Mszę Świętą, podczas której dziękował Bogu za wszystkich dobrych ludzi, których spotkał na swej drodze kapłańskiego posługiwania, za łaskę powołania i dar kapłaństwa. Posługę proboszcza w naszym kościele pełni od 2010 r.
W Eucharystii wzięło udział wielu mieszkańców Skórki i Rogownicy z panem przewodniczącym rady miejskiej w Krajence i panią sołtys na czele. Parafianie dziękowali Bogu za osobę ks. Mirosława, za Jego otwartość, oddanie i pracowitość. Z każdym porozmawia, doradzi, jest bardzo dobrym gospodarzem, świadczą o tym dokonane i prowadzone dzieła duszpasterskie.
Naszemu czcigodnemu proboszczowi, obchodzącemu ten wspaniały jubileusz dziękujemy za wskazywanie drogi życiowej i krzewienie zasad moralności chrześcijańskiej wśród wiernych. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności i wielu Bożych łask.
Od parafian otrzymał Jubilat kwiaty i obraz z namalowanym dzikiem, ponieważ pasją ks. proboszcza jest łowiectwo. Szczęść Boże księże Mirosławie na dalsze lata drogi kapłańskiej i dziękujemy za jubileuszowe błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.