Obecni duszpasterze naszej parafii:

Proboszcz: Ks. Mirosław Krupiński, ustanowiony 25.06.2010

 

Dawni duszpasterze:

Ks. Andrzej Pilenus - wzmiankowany w 1669

Ks. Bartłomiej Młynarski - 1670-1678

Ks. Macije Gromadzki - 1678-1691

Ks. Jan Ruczyński 1692-1728

Ks. Wojciech Glondajewski 1729-1741

Ks. Krzysztof Dziurliński - 1741-1758

Ks. Jakub Gierszewski - 1758-1793

Ks. Andrzej Krall - 1794-1809

Ks. Wawrzyniec Łukowski 1803-1840

Ks. Bartłomiej Kosiedowski 1840-1861

Ks. Jan Polachowski 1861-1899

Ks. Józef Jankowski 1890-1908

Ks. Maksymilian Grochowski 1908-1939

Prezes Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w Niemczech.
Zamęczony przez gestapo za utrwalenie polskości. Zmarł 10.11.1939 r.

Ks. Marcin Kluck 1940-1947

Ks. Maciej Śliwa 1947-1951

Ks. Stanisław Dymiński 1951-1956

Ks. Jan Lis 1956-1958

Ks. Józef Pałka 1958-1967

Ks. Jan Meger 1967-1980

Ks. Jan Domin 1980-1987

Ks. Eugeniusz Mackowicz 1987-1997

Ks. Stanisław Łącki 1997-2003

Ks. Ryszard Stawiarz 2003-2006

Ks. Jarosław Ścieraszewski 2006-2007

Ks. Grzegorz Fabiszak, 2007-2010, ur. 20 II 1964, święc. 13 V 1989