W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu proboszczów parafii pw. Trójcy Świętej w Głubczynie, samorządu lokalnego oraz parafian, kościół parafialny przechodził gruntowne, konserwatorskie remonty. Odnowiono m.in. ceglaną elewację i odrestaurowano wieżę kościelną. Później przystąpiono do konserwatorskich i renowacyjnych prac przy ołtarzu głównym oraz ołtarzach bocznych wraz z obrazami.
W roku 2015 z inicjatywy ks. proboszcza Mirosława Krupińskiego kontynuowano konserwatorskie pracy. Tym razem odrestaurowano drewnianą, eklektyczną ambonę i drewnianą, neogotycką chrzcielnicę (datowane z roku 1871) oraz niezwykle cenny krucyfiks, który pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XV – XVI wieku. Na remonty złożyły się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 15 tys. zł, Starostwa Powiatowego w Złotowie – 22 tys. zł, samorząd lokalny – 20 tys. zł oraz środki parafii – ok. 6 tys. zł.
Ponadto, w tym roku dzięki hojności parafian oraz indywidualnego darczyńcę, wykonano granitowe schody do kościoła i chodnik wokół, o pow. ok. 170 m2.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Waldemara Kujawa