W dniu 8.09.2015r. o godz. 18:00 odprawiona została Msza Odpustowa w kościele w Skórce z okazji przypadającego w tym dniu święta Narodzenia NMP. Wnętrze kościoła było pięknie ustrojone małymi snopkami zbóż oplecionymi jarzębiną, przy bocznym ołtarzu stał mieniący się kolorami wieniec dożynkowy, w koszach znajdowały się bułki i chleb, upieczone z tegorocznych zbóż. Ponadto można było zobaczyć słoneczniki, astry i inne kwiaty, które ozdabiały prezbiterium oraz ziarno zbóż. Wystrój ten, przygotowany przez pana Pawła i panią Ewę wprowadził uczestników Eucharystii w atmosferę Święta Matki Bożej Siewnej. Oto kilka informacji dotyczących tego święta: „  Początków Święta Narodzenia Maryi trzeba szukać w Kościele Jerozolimskim. Apokryfy podawały wiele szczegółów z dzieciństwa Maryi, umieszczając miejsce Jej narodzin w pobliżu świątyni jerozolimskiej. Już od V w. pielgrzymi przybywający do świętego miasta nawiedzają kościół Najświętszej Panny „w miejscu Jej urodzenia". Wydaje się, że uroczystość poświęcenia tej bazyliki leży u początków święta. Jest to obecna bazylika Św. Anny, gdzie do dziś jest czczona figurka Maryi jako małego dziecka. Z Jerozolimy święto przechodzi do Konstantynopola. Na Zachodzie po raz pierwszy spotykamy je w kalendarzu Sonnancjusza, biskupa Reims (614—631). Za pontyfikatu papieża Sergiusza (687—701) święto nabiera w Rzymie dużego znaczenia i zostaje zaliczone do czterech uroczystości maryjnych połączonych z procesją stacyjną. W średniowieczu święto otrzyma oktawę i wigilię.

W Polsce, ze względu na rozpoczynające się we wrześniu siewy, święto nosi nazwę Matki Bożej Siewnej, a w kościołach poświęca się ziarno siewne.

Kościół obchodzi dziś narodzenie Maryi, Tej, którą obdarza tak wielu i tak wielkimi tytułami. Ona jest świętą Bożą Rodzicielką, Matką łaski Bożej, Matką przedziwną, Stolicą mądrości, Przybytkiem Ducha Świętego, Arką przymierza i Bramą niebios. Królową Aniołów i Królową Wszystkich Świętych. Maryja jest Matką Chrystusa i Matką Kościoła. Oto dlaczego Kościół, który obchodzi narodzenie świętych dla nieba, czyli dzień ich śmierci, czyni dla Maryi wyjątek. Jej przyjście na świat stało się nadzieją i jutrzenką zbawienia dla całego świata. Z Niej Syn Boży weźmie ludzką naturę, z Niej wzejdzie Słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg. Narodzenie Maryi przybliżyło zbawienie świata. Życie Kościoła koncentruje się wokół tajemnicy Chrystusa, dla Kościoła Chrystus jest wszystkim i dlatego to Kościół nie zadowala się obchodem narodzin Słońca, czuwa już przy wzejściu Jutrzenki.

Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko,
zwiastowało radość całemu światu:
z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus, Bóg nasz.
On zniweczył przekleństwo,
dał nam błogosławieństwo,
śmierć pokonał,
życie wieczne nam darował”.

Uroczystą Mszę Św. celebrował ks. Tomasz, który na początku powitał wszystkich i zachęcił do wspólnej modlitwy. Pierwsze czytanie przedstawił pan katecheta, drugie pan szafarz. W homilii kapłan mówił, że narodzenie Maryi było dla świata znaczącym wydarzeniem, ponieważ w planach Bożych miała stać się Matką Syna Bożego, Zbawiciela świata. Maryja pomaga wzrastać ludziom ku niebu, jak te ziarno zbóż, które daje obfity plon. Siew ziarna w dzień Narodzenia Bożej Matki, daje nadzieję na dobre zbiory, ponieważ Ona wyprasza u Boga błogosławieństwo, które umacnia nas ludzi w przekonaniu, że nie zabraknie nam chleba. Po komunii św. uczniowie kl. V Ania i Miłosz zaprezentowali wiersz o Matce Bożej Siewnej, napisany przez naszą ludową poetkę panią Marię Cichoń. Następnie celebrans poświęcił wieniec żniwny, ziarna zbóż, chleb i bułki i udaliśmy się na procesję z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Dziewczynki z klas I, III, IV i VI robiły Panu Jezusowi kwiatowy chodnik, sypiąc kwiatki. Po procesji odśpiewaliśmy pieśń „ Ciebie Boga wysławiamy” i otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ks. proboszcz podziękował wszystkim za udział w uroczystości, szczególnie tym, którzy natrudzili się w przygotowaniach tego wspaniałego święta. Niech Matka Boża Siewna pomaga nam w trudzie „walki” o chleb powszedni, a przede wszystkim o chleb „ niebieski”. Szczęść Boże!
Tekst oraz zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.