W dniach 14.03. - 16.03. 2016 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Skórce uczestniczyła w corocznych rekolekcjach wielkopostnych, które głosił zaproszony przez księdza proboszcza wikariusz z  Krajenki - ksiądz Łukasz. Pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi szkoły przybyli do kościoła na godzinę 11:00.

W poniedziałek ks. rekolekcjonista mówił o ważności sakramentu chrztu św.,  poprzez który staliśmy się wszyscy dziećmi Boga. Podkreślił również, że nasze imiona mają różne znaczenia i są wartością. Uczniowie otrzymali zadanie domowe – napisać datę swojego chrztu, w jakim kościele i jak przebiegał.

We wtorek kilkoro dzieci przedstawiło historię swojego chrztu, następnie kaznodzieja poprowadził Drogę  Krzyżową, w której ostatnią stacją była „operacja”. Ks. Łukasz przedstawił scenkę z udziałem dzieci, w której jedno z nich odgrywało osobę z chorą duszą, ponieważ popełniła w swoim życiu dużo zła. Kiedy dokonano „operacji” stwierdzono, że serce pacjenta było kamienne i nie było na swoim miejscu, także inne narządy. Tą „operacją” jest sakrament spowiedzi św., w  którym Bóg leczy nasze serca i stajemy się znowu pięknymi osobami.

W środę, ostatnim dniu rekolekcji na naszych głowach pojawiły się korony. Braliśmy udział we Mszy św., w której uczniowie czynnie uczestniczyli, czytając Słowo Boże, modlitwę wiernych i śpiewając psalm. W kazaniu celebrans powiedział i przedstawił wizualnie naszą drogę życia od urodzenia do spotkania z Jezusem, który nałoży nam „korony świętości” i będziemy wiecznie królować w niebie.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował rekolekcjoniście na wygłoszone Słowo Boże i liczne przybycie uczestników. W imieniu całej społeczności szkolnej głos zabrał katecheta, który przypomniał tematy rozważań rekolekcyjnych i zwrócił się do ks. Łukasza ze słowami wdzięczności za obrazowe przedstawienie poruszanych zagadnień, które są dla nas dobrym przygotowaniem  na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.