Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Ewy Chromiec.

W dniu 8 września katolicy na całym świecie obchodzą święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W kościele w Skórce z tej okazji ks. proboszcz odprawił uroczystą Mszę Świętą z udziałem mieszkańców. U nas w Polsce znane jest pod nazwą Matki Bożej Siewnej, ponieważ w tym czasie rolnicy sieją zboża ozime. Ksiądz Mirosław powitał wszystkich uczestników i zaprosił do wspólnej modlitwy.
Pierwsze czytanie usłyszeliśmy z ust ministranta, drugie zaprezentował pan szafarz. Psalm zaintonowała pani organistka. W homilii celebrans przypomniał nam, że wzrost ziarna daje Bóg, a Maryja wstawia się za nami u Jezusa, aby nie zabrakło nam nigdy chleba. W procesji z darami przyniesiono bochen chleba i  bułki upieczone z tegorocznego ziarna oraz zboże pod nowy zasiew. W modlitwie wiernych zanoszono prośby o obfite plony w następnym roku i podziękowania za tegoroczne zbiory.
Po komunii św. dzieci ze szkoły podstawowej zaprezentowały wiersz, w którym była mowa, że Matka Boska Siewna rzuca ziarno w rolę, wszędzie łaski sieje i prośba, aby „posiała” miłość i zgodę w narodzie polskim.
Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz podziękował tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości, pozostałym za udział i udaliśmy się w procesji z Panem Jezusem wokół kościoła, wielbiąc Boga pieśnią „Ciebie Boże wysławiamy”. Następnie otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, zaśpiewaliśmy pieśń „ Boże coś Polskę”, każdy uczestnik wychodząc z kościoła otrzymał smaczną, chrupiącą bułkę. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego

W dniu 31.05.2018r. mieszkańcy Skórki i Rogownicy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, aby uczcić Jezusa pod postacią chleba i wina oraz swoją rocznicę przeżywały dzieci, które rok temu miały pierwszą Komunię Świętą. Oto  kilka informacji dotyczących uroczystości Bożego Ciała:
Nazwa „Boże Ciało” stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi: „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej” i celebrowana jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina.
Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii.
Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon – zakonnica klasztoru augustianek – doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym przyjrzeniu się cudom oraz objawieniom postanowiono uznać objawienia za wiążące i ustanowić rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 roku.
W święto Bożego Ciała przez ulice i drogi niemal wszystkich miast i wsi przechodzą uroczyste procesje wiernych intonujących pieśni i recytujących modlitwy. Niesiony jest także Najświętszy Sakrament, który często znajduje się pod baldachimem lub na innym, ozdobnym i wywyższonym, miejscu. Istnieje także zwyczaj, w którym ubrane na biało dzieci komunijne sypią płatki kwiatków na ulice, którymi przechodzić będzie procesja. Jest to znak uwielbienia dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Mszę Świętą celebrował nasz ks. proboszcz, rodzice wraz z  dziećmi rocznicowymi przygotowali czytania, modlitwę wiernych, procesję z darami i podziękowania. W homilii celebrans zachęcał dzieci do częstego przyjmowania Jezusa pod postacią chleba, który obdarza nas potrzebnymi łaskami i dlatego oddajemy cześć Bożemu Ciału.
Następnie udaliśmy się w procesji do czterech ołtarzy, wierni nieśli krzyż, sztandar maryjny, dziewczynki sypały kwiatki, razem maszerowały dzieci komunijne i rocznicowe, kapłan niósł Jezusa pod postacią chleba w monstrancji, śpiewaliśmy pieśni eucharystyczne, na koniec odśpiewaliśmy hymn „ Ciebie Boga wysławiamy” i ks. Mirosław podziękował wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystości oraz wspólne uwielbienie Boga  a następnie udzielił błogosławieństwa i życzył dobrego świętowania.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego

W dniach od 14 do 16 marca 2018 r. nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce przeżywali swoje coroczne, wielkopostne rekolekcje. Zadajemy sobie pytanie - po co one są?
"Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać;
- doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie;
- poznać siebie w świetle Słowa Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubienia, zakłamania - pokonać to, co odbiera radość życia;
- skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności;
- odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia".
Nauki głosił ks. Marek z Krajenki, w przerwach - pieśni religijnych uczyła nas pani organistka.
W środę rekolekcjonista skupił uwagę wszystkich na grzechu i spowiedzi świętej. Zachęcił nas do właściwego przygotowania się do sakramentu pokuty, przypominając warunki dobrej spowiedzi. Dzieci uczestniczyły w scence, w której zobaczyliśmy, jak szatan kusi nas do złego. W czwartek kaznodzieja odniósł się do fragmentu Pisma Świętego o Mojżeszu, któremu Bóg dał zadanie wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Pan Jezus natomiast wyzwala nas z niewoli grzechu. Uczniowie również uczestniczyli w scence, przedstawiając to wydarzenie. W piątek uczestniczyliśmy w nabożeństwie drodze krzyżowej, a pani Ewa przybliżyła nam postać św. Agnieszki, która oddała swoje młode życie za wiarę w Jezusa. Ks. Marek zachęcał nas do częstej spowiedzi świętej i odpowiadania na zło dobrem oraz uczestnictwa w obrzędach liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Na zakończenie rekolekcji pan katecheta w imieniu pani dyrektor, nauczycieli i uczniów podziękował za skierowane do nas Słowo Boże i naukę nowych pieśni religijnych. Uczniowie klasy VII wręczyli kwiaty, otrzymaliśmy błogosławieństwo Boże na głębokie przeżycie Świąt Wielkiej Nocy.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego