Dnia 29.05.2016r. w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce, odbył się jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Mirosława Krupińskiego. Ksiądz Jubilat odprawił Mszę Świętą, podczas której dziękował Bogu za wszystkich dobrych ludzi, których spotkał na swej drodze kapłańskiego posługiwania, za łaskę powołania i dar kapłaństwa. Posługę proboszcza w naszym kościele pełni od 2010 r.
W Eucharystii wzięło udział wielu mieszkańców Skórki i Rogownicy z panem przewodniczącym rady miejskiej w Krajence i panią sołtys na czele. Parafianie dziękowali Bogu za osobę ks. Mirosława, za Jego otwartość, oddanie i pracowitość. Z każdym porozmawia, doradzi, jest bardzo dobrym gospodarzem, świadczą o tym dokonane i prowadzone dzieła duszpasterskie.
Naszemu czcigodnemu proboszczowi, obchodzącemu ten wspaniały jubileusz dziękujemy za wskazywanie drogi życiowej i krzewienie zasad moralności chrześcijańskiej wśród wiernych. Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności i wielu Bożych łask.
Od parafian otrzymał Jubilat kwiaty i obraz z namalowanym dzikiem, ponieważ pasją ks. proboszcza jest łowiectwo. Szczęść Boże księże Mirosławie na dalsze lata drogi kapłańskiej i dziękujemy za jubileuszowe błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.