W dniu 8 września 2017 r. mieszkańcy Skórki uczestniczyli w Mszy św.,  świętując Narodzenie Najświętszej Maryi  Panny.  Proszę zwrócić uwagę na krótką historię i tradycję tego święta.
„8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jednak niewiele wiemy o historycznej stronie tego wydarzenia. Ze źródeł apokryficznych, czyli pozabiblijnych, dowiadujemy się tylko, że Maryja urodziła się posuniętym już w latach św. Annie i św. Joachimowi.
Przypuszczalnie zatem przyszła na świat jakieś 16-20 lat przed narodzeniem Jezusa. Pomimo tych skąpych informacji wiemy, że narodzenie się Izraelitki o imieniu Maryja było częścią zbawczego planu Boga. Urodziła się Ona bowiem w jednej z wielu pobożnych rodzin, które oczekiwały pojawienia się Mesjasza. Otrzymała następnie bardzo popularne w owych czasach imię - Maryja, a Jej przyjściu na świat nie towarzyszyły niezwykłe znaki.
Cud tego wydarzenia polegał na tym, że przychodzi na świat dziewczyna, dzięki której Bóg realizuje swe zamiary wobec całej ludzkości. Bóg lubuje się w prostocie. Można zatem powiedzieć, że Maryja doskonale pasuje do Jego upodobań. Ponadto zgadza się Ona całkowicie na realizację Bożej woli w swoim życiu. Dlatego też właśnie Maryja ukazuje nam we wspaniały sposób, że każdy z nas może być narzędziem w Bożych rękach. Bóg zaś na Jej przykładzie objawia nam prawdę, że do realizacji swoich planów względem człowieka potrzebuje z jego strony pełnego zaufania i współpracy. Nie tylko w Polsce święto Narodzenia Maryi ma wyjątkowy charakter. W krajach południowych, zwłaszcza we Włoszech, wytworzył się zwyczaj czczenia Maryi Najświętszej Dziewczynki (Maria Santissima Bambina). W wielu sanktuariach znajdują się cudowne figury Maryi ukazanej jako niemowlę, często leżące w żłobie. Najwspanialszym jest to w Mediolanie, w katedrze będącej zresztą pod wezwaniem Narodzenia NMP. W Polsce w szczególny sposób święto to jest obchodzone w Gietrzwałdzie – miejscu maryjnych objawień – oraz w diecezji tarnowskiej, gdzie święto to jest świętem patronalnym tej diecezji.
Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy i prostoty serca, nazwali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny świętem Matki Bożej Siewnej. Połączyli oni cud narodzin Matki Bożej z cudami, jakich codziennie doświadczamy w otaczającej nas przyrodzie. Najlepszym tego wyobrażeniem są ziarna zbóż. One w zwyczajny, a jednocześnie w tak cudowny sposób ukazują dobroć Boga, który daje im siłę do dalszego rozwoju. Przeżywając święto narodzin Najświętszej Maryi Panny, stawajmy się ludźmi prostych serc, bo inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas niezauważone”.
Mszę celebrował zaproszony kapłan z innej parafii, który w kazaniu nawiązał do figury Maryi ukazanej jako niemowlę z katedry w Mediolanie. Zwrócił uwagę , że Maryja wyprasza błogosławieństwo Boga dla rolników, którzy trudzą się, aby nie zabrakło nam chleba. Parafianie przynieśli w darze ziarno przeznaczone do siewu, upieczony chleb i bułki oraz kwiaty, które zostały poświęcone. Uczniowie szkoły Pola i Jan zaprezentowali wiersz o Matce Bożej Siewnej, a następnie uczestnicy Mszy św. udali się w procesji wokół kościoła, wielbiąc Boga pieśnią „Ciebie Boga wysławiamy”.
Na zakończenie celebrans pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem, a ksiądz proboszcz podziękował za udział i zaangażowanie. Wychodząc z kościoła dorośli zabrali do domu bułki a dzieci słodycze. Matko Boża Siewna, módl się za nami.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Dnia 21.05.2017 r. w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Skórce przeżywaliśmy I Komunię Świętą, do której przystąpiło dziesięcioro dzieci z klasy trzeciej - 3 dziewczynki i 7 chłopców. Uroczystość rozpoczęła się przy figurze Matki Bożej - Królowej Rodzin, gdzie ksiądz celebrans powitał rodziców i dzieci, poświęcił książeczki, różańce, świece i łańcuszki z medalikami, następnie dzieci poprosiły o błogosławieństwo rodziców. W procesji udali się wszyscy do kościoła.
Rodzice dzieci komunijnych poprosili księdza proboszcza o udzielenie komunii św., przeczytali fragmenty Pisma Świętego, dziewczynki zaśpiewały psalm. W homilii celebrans mówił o przyjmowaniu Ciała Jezusa pod postacią chleba i zachęcał do uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. W modlitwie wiernych wierni modlili się w różnych intencjach - za papieża, biskupów, księży, rodziców, nauczycieli, dzieci pierwszokomunijnych, dziadków, rodziców chrzestnych. W procesji z darami dzieci niosły kwiaty, świecę, bochen chleba, białą szatkę - symbol czystości, chleb i wino. Rodzice podarowali komplet obrusów na ołtarz.
Przed udzieleniem Komunii św. dzieci zaprosiły Jezusa pierwszy raz do swoich serc, pomodliły się specjalną modlitwą i podziękowały słowami i kwiatami tym, którzy pomogli im tak pięknie przygotować się do przeżycia tej uroczystości. Otrzymały pamiątkowe obrazki od ks. proboszcza i podziękowania od pana burmistrza. Na zakończenie była wspólna, pamiątkowa fotografia.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W dniach od 20 do 22 marca 2017 r. społeczność szkolna w Skórce przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne, które głosił ksiądz dziekan z Krajenki. Rekolekcje to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. Jest to czas zadumy, nawrócenia odkrycia i Jezusa Chrystusa na nowo. Przygotowujemy się w ten sposób na Jego Zmartwychwstanie. Powinniśmy je przeżywać w skupieniu i ciszy serca. Nie możemy się rozpraszać. Trzeba pamiętać po co się jest na tych rekolekcjach. Bo to wyjątkowy czas i jeśli chcemy je naprawdę przeżyć, musimy skupić się na Bogu.
W poniedziałek ks. Grzegorz w swojej nauce poruszył temat modlitwy, przedstawił go w sposób obrazowy. Pokazał wszystkim, że dzięki rozmowie z Bogiem, sytuacje życiowe po ludzku niemożliwe, mogą być rozwiązane. W drugim dniu kaznodzieja zapoznał nas z pojęciami dotyczącymi kościoła np. nawa, kruchta, prezbiterium, ornat itp.. W środę spotkaliśmy się wszyscy wraz z przedszkolakami na sali gimnastycznej, gdzie rozegrany został Turniej sportowo-religijny z nagrodami. Powstały trzy zespoły: klasa I z VI, II z V i III z IV, każda drużyna zaprosiła do siebie przedszkolaków i nauczycieli oraz księdza proboszcza, zdobywając na wstępie określoną ilość punktów. Konkurencje sportowe przeplatały się z odpowiedziami na pytania, drużyny dzielnie walczyły.
Ostatecznie zwyciężył zespół klas III i IV, który otrzymał w nagrodę 7 kg cukierków, drugie miejsce zajęły klasy II i V /3 kg cukierków/ a trzecie - drużyna klas I i VI /1 kg cukierków/. Ksiądz Grzegorz przypomniał, że Pan Jezus kochał bardzo dzieci i mówił "pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich należy Królestwo Niebieskie" Wspólnoty przedszkolna i szkolna podziękowały ks. rekolekcjoniście za wspaniałe rekolekcje i ks. proboszczowi za słodycze, wręczając piękny bukiet róż i wykonane przez siebie prezenty.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Film:

 

 

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce w dniu 8.09.2016 r. przeżywał swoje święto. Parafianie uczestniczyli w uroczystej mszy odpustowej, która odprawiona została o godzinie 18:00. Celebracji przewodniczył ksiądz proboszcz, który powitał uczestników i zachęcił do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich mieszkańców.
W homilii kaznodzieja odniósł się do historii święta i przypomniał o tym, że nazywane jest również świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu święci się ziarno, przeznaczone na tegoroczny zasiew i pieczywo, upieczone ze świeżego ziarna. Celebrans mówił, że Maryja była długo oczekiwanym dzieckiem, kiedy podrosła posługiwała w świątyni. Jej rodzicami byli Anna i Joachim. W Piśmie św. nie przeczytamy o narodzeniu Maryi, mówią o tym apokryfy, które nie są księgami natchnionymi i nie należą do kanonu Biblii.
Po Komunii św. kapłan odmówił modlitwę nad przyniesionym ziarnem i pieczywem, poświęcając je. Następnie udaliśmy się w procesji wokół kościoła, śpiewając pieśń „Ciebie Boga wysławiamy”, dziękując Matce Bożej za tegoroczne zbiory i prosząc o obfite plony w następnym roku.
Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował tym, którzy włożyli ogrom pracy w przygotowanie uroczystości, szczególnie pani Ewie, która pięknie udekorowała kosze z bułkami i ziarnem  oraz pani organistce, prowadzącej śpiew. Każdy uczestnik otrzymał poświęcone bułki, wychodząc z kościoła. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.