Rekolekcje Wielkopostne
26 – 28.03.2012 r.

W dniach 26, 27 i 28 marca 2012 r. przeżywaliśmy w naszej szkole i parafii kolejne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje z j. łacińskiego oznacza „pozbieranie siebie”. Często też używa się terminu „Ćwiczenia duchowe”. Celem rekolekcji jest wejście w siebie, uczeniem się pracy nad sobą, uspokojenie w zamęcie w dni powszechnych, pozbycie się stresów. Owocem ćwiczeń duchowych jest wewnętrzne skupienie, nawrócenie i odnowa moralna. Pozwalają uczestnikom zweryfikować swoje dotychczasowe życie. Jest czas intensywniejszej modlitwy i rozważania. Pomocą jest uczestniczenie w nabożeństwach i wysłuchanie nauk. Często stanowią początek kolejnego etapu rozwoju duchowego. Rozróżnia się rekolekcje otwarte ( np. parafialne, stanowe, szkolne, ewangelizacyjne) i zamknięte (odprawiane przez osoby duchowne lub świeckie, specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach, z zachowaniem całkowitego milczenia). My uczestniczyliśmy w rekolekcjach szkolnych i parafialnych. Nauki głosił ksiądz, który pracuje w parafii koło Wągrowca. Rekolekcjonista zachęcał dzieci do systematycznej modlitwy, wyjaśnił, iż złożone ręce to taka „antena”, która przesyła wypowiedziane słowa Panu Bogu. Rodzicom natomiast mówił o tym, że powinni wymagać od swoich dzieci. Wzorem pracowitości i posłuszeństwa jest dla nas Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Na mszy popołudniowej rodzice odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia. Natomiast na naszej szkolnej Eucharystii modliliśmy się w intencji pani dyrektor, prosząc Boga o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację. Dziękujemy Stwórcy, że mogliśmy uczestniczyć w szkolnych i parafialnych rekolekcjach poprzez, które przygotowaliśmy nasze serca w sakramencie pokuty i przebaczenia do nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nasze uczestnictwo potwierdzamy pamiątkowymi zdjęciami z kościoła w Skórce i Paruszce. Na koniec ksiądz rekolekcjonista błogosławił nam i udzielił odpustu zupełnego oraz życzył radosnych i dobrze przeżytych świąt Wielkiej Nocy. Nasz ksiądz proboszcz w imieniu parafian podziękował misjonarzowi za wypowiedziane do nas słowa, natomiast pan katecheta w imieniu pani dyrektor, grona pedagogicznego i uczniów przekazał słowa wdzięczności za modlitwę, a dzieci wręczyły piękne róże.

Chrystus Zmartwychwstał - Alleluja!!!Tekst oraz zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego


W dniach od 23 do 25 marca 2015 r. nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, które prowadził ksiądz Maciej z Szamocina. W pierwszym dniu kaznodzieja oparł swoją naukę na przypowieści o synu marnotrawnym, mówił, że gdy popełnimy zło, Bóg nie przestaje nas kochać, nie karze, czeka na nasze nawrócenie i kiedy to nastąpi cieszy się i każe przygotować ucztę. Na wtorkowym spotkaniu ks. Maciej mówił o krzyżu w życiu każdego człowieka. Tym krzyżem może być choroba, brak ubrania, jedzenia, nasze słabości, krzywdy doznawane od innych. Następnie rekolekcjonista poprowadził drogę krzyżową, dzieci przyniosły ze sobą krzyże, które wykorzystały w nabożeństwie. W ostatnim dniu świętych rekolekcji pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w Eucharystii, którą celebrował ks. Maciej. W kazaniu zachęcał dzieci do spojrzenia w lustro, kiedy wrócą z rekolekcji. Jeśli ujrzą na twarzy uśmiech, to znaczy, że są dobrze przygotowane do świąt Wielkanocnych, natomiast jeśli zobaczą smutek, mają jeszcze czas na poprawę. W imieniu pani dyrektor, nauczycieli i uczniów słowa podziękowań skierował do kapłana pan Krzysztof Kwiatkowski, katecheta, życząc błogosławionych świąt, mając nadzieję, że usłyszane Słowo Boże wyda owoc stokrotny. Chłopiec i dziewczyna z klasy VI wręczyli ks. rekolekcjoniście piękne goździki, na koniec otrzymaliśmy błogosławieństwo.

Rekolekcje Wielkopostne - 23-25.03.2015
(tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego)

Rekolekcje to szczególny czas, w którym przygotowujemy się do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.Tegoroczne rekolekcje w naszej parafii zostały
poprowadzone przez księdza z rzymskiej parafii- ojca Macieja Sierzputowskiego
Tematem tegorocznych rekolekcji były słowa "Kochaj albo rzuć".
Ksiądz Maciej mówił o tym, że człowiek rodzi się jako orzeł i ma wolną wolę,
aby zdecydować, czy chce pozostać wspaniałym, górolotnym ptakiem,
czy woli życie kury, która nie spogląda w górę, tylko grzebie w ziemi
w poszukiwaniu ziarenek.Ojciec rekolekcjonista uświadamiał nam,że Pan Jezus
z miłości oddał za nas życie przez swoją śmierć na krzyżu.Chrystus chce być
obecny w naszym życiu cały czas, a nie tylko podczas mszy świętej.
Ksiądz mówił, że nikt nie może nas zmusić do obecności na mszy, tylko my sami,
z własnej woli powinniśmy w niej uczestniczyć. Ojciec rekolekcjonista nauczał, że
chrześcijanin tym powinien różnić się od innowierców, że miłuje ludzi którzy go zasmucają i ranią.
Powinniśmy kochać swoich nieprzyjaciół. Musimy także pozwolić Bogu się kochać.
On nie oczekuje od nas żebyśmy się zmieniali, byli doskonali.
Ksiądz Maciej opowiadał o tym, że świętymi zostają normalni ludzie,
są oni "niezwykli w rzeczach zwykłych". My wszyscy zostaliśmy powołani do świętości.

W piątek, 19.03.2010r. odbyło się poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
Każde z nich mogło samo  wybrać sobie książeczkę, która ma być ich "mapa" w drodze do świętości.
W sobotę, 20.03.2010r. po mszy świętej została poświęcona figurka Matki Bożej Fatimskiej.
Każdy, kto chciał, mógł otrzymać pierwsze błogosławieństwo figurą. Przez wstawiennictwo
Matki Bożej można było powierzyć własne intencje.


Marlena Hermann
Joanna Staniek