1632r -  Ks. Andrzej Pilenus

1707r - Ks. Jan Ruczyński (założył Bractwo Różańcowe)

1740r - Ks. Wojciech Glondajewski

1778r - Ks. Gierszewski Jakub

1805r. - Andrzej Krall – proboszcz zmarł

1805r. - Ks. Wawrzyniec Łukowski - zmarł 21 V 1846 mając lat 78

1840 - 1861 – Ks. Bartłomiej Kosiedowski ( Święcenia kapłańskie otrzymał 7 IV 1839r., zmarł 18 XI 1861 roku mając lat 48 )

1861 – 1889 - Ks. Jan Polachowski – zmarł 20 XII 1889r. mając lat 67, pochowany przy kościele od strony plebanii

1890 – 1908 -  Ks. J. Jankowski ( objął parafię 17 XII 1890 w obecności Ks. Dziekana z Sępólna)

1908 – 1939 - Ks. Maksymilian Grochowski, urodzony 12 XII 1869 roku, był 32 lata
proboszczem w Głubczynie.
Dnia 7 września aresztowany przez gestapo i wywieziony do Piły, gdzie
przenosił cegły z miejsca na miejsce aż do wyczerpania. Po czasie przewieziono    
go do Tuczna, gdzie  zmarł ( 10 XI 1939r). Przed śmiercią bardzo płakał za
Polską. Pochowany w Głubczynie. Ekshumacja odbyła się 10 listopada 1947
roku. W uroczystości brali udział: rodzina zmarłego, okoliczni księża i wielka
rzesza wiernych z okolicznych parafii.

1940 – 1947 – Ks. Marcin Kluck ( proboszcz niemiecki) był chory na cukrzycę – przez rok
pomagał mu  zakonnik O. Antoni. 16 VIII 1947r. z własnej woli został
wywieziony za Odrę

1947 – 1951 – Ks. Maciej Śliwa – w obecności Ks. Erdmanna i świadków Rady Parafialnej:
Józefa Burdy, Jana Ryczka, sołtysa Mikołaja Witkiewicza i organisty Wacława
Kabata otrzymał w administrację parafię w Głubczynie.


3 maja 1948 roku w parafii Głubczyn odbyło się poświęcenie dwóch dzwonów.
Jeden większy w środku pochodzi z Augustowa i ma na imię Jan Chrzciciel, 
drugi jest wzięty z kościoła po ewangelickiego  z Głubczyna i ma dane imię
Maksymilian na uczczenie Ks. Grochowskiego – wisi po prawej stronie
wielkiego dzwonu.
26 marca 1949 roku Ks. Maciej  Śliwa wraz z Radą Parafialną majątek kościelny
(pole) w całości przekazał na Kult Religijny.
4 września 1949 roku odbyło się poświęcenie figury św. Józefa przed
kościołem w Głubczynie. Od najdawniejszych czasów figura ta stała na cokole,
który  w 1949 roku rozwalili Hitlerowcy. Rozwalili oni także figurę – obecna
sprowadzona jest z Piekar  Śląskich
24 września 1949 roku parafię Głubczyn odwiedził J. E. N. Ks. Dr Edmund
Nowicki. Dokonał on bierzmowania 451 osób. Parafianie licznie zgromadzili się
na tej uroczystości.
30  marca 1950 roku przejęcie majątku przez Państwowy Fundusz Ziemi
20 kwietnia 1950 roku przed ołtarzem stanęło 12 par małżeńskich, z których
dwie pary obchodziły 50-lecie małżeństwa, a dziesięć par obchodziło 25-lecie
małżeństwa. Po uroczystościach kościelnych odbyła się uczta na sali
gromadzkiej.
1950 rok – majątek parafii Głubczyn dekretem Kurii Gorzowskiej z dnia 18maja
1949 r. został przeznaczony  na cele Kultu Religijnego
latem 1950 roku -  ks. Śliwa przełożył dachówki na kościele parafialnym i na
jednej połowie dachu plebanii (od strony kościoła)

1951 - 1956 -  Ks. Stanisław Dymiński objął parafię, był proboszczem w najtrudniejszym
okresie dla Kościoła w tzw. Okresie Stalinowskim (okres kultu jednostki), słynął
jako znakomity Kaznodzieja


1956 - 1958 - Ks. Jan Lis był proboszczem w Głubczynie

2 lutego 1957 roku ks. Jan Lis poświęcił kupione pancerne tabernakulum
1957 roku (wiosną) rozebrał i pomurował wierzchołek wieży wraz z krzyżem,
założył piorunochron na kościele parafialnym i założył rynny na kościele
9 czerwca 1957roku zakończono ogrodzenie cmentarza
10 lipca 1957 roku wyjazd czterodniowy na pielgrzymkę do Częstochowy

22 lipca 1957 roku poświęcenie pomnika – nagrobka Ks. Maksymiliana Grochowskiego
13 października 1957 roku – przy kościele parafialnym wybudowano schody cementowe
17 listopada 1957 roku poświęcenie sztandaru młodzieżowego z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki
23 marca 1958 roku poświęcenie sztandaru św. Józefa
Kwiecień 1958 roku – naprawiono jedną połowę dachu na plebanii od strony podwórza
21 kwietnia 1958 roku rozpoczęto odbudowę kościoła w Skórce

22 – 29 czerwca 1958 roku – Ojciec Franciszek Matelski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i Ojciec Józef Zieliński przeprowadzili Parafialne Misje Święte
31 sierpnia 1958 roku odbyła się zabawa dożynkowa, której celem było pokrycie kosztów odbudowy Kościoła w Skórce
5 października 1958 roku do Skórki przybył J. E. N. Ks. Biskup Wilhelm Pluta i poświęcił Kościół Filialny
1 grudnia 1958 roku Ks. Jan Lis dekretem Kurii Biskupiej z dnia 17 listopada
1958 roku został zwolniony z obowiązków administratora parafii Św. Trójcy w Głubczynie

1 XII 1958 r. - Dekretem Kurii Biskupiej z dnia 17 XI 1958r. mianowany administratorem parafii p.w.  Św. Trójcy w Głubczynie – ks. Józef Pałka (ur. 8.I.1927, wyświęcony 19 VI.1954)

22 lutego 1959 roku zakończono wymianę przewodów elektrycznych w kościele Parafialnym i wszystkie przewody wkuto w mur
16 marca 1959 roku – ks. Piotr Skraba poświęcił w Skórce Drogę Krzyżową oraz zakupiony krzyż z drzewa lipowego (1,2m)
5 maja 1959 roku Ks. Proboszcz z Okonka Jan Lis poświęcił sztandar „Kółka Różańcowego Ojców”
6 maja 1959 roku odmalowano cały kościół w Paruszce za wyjątkiem chóru i sufitu, poszerzono też Wielki Ołtarz oraz dobudowano schody
28 czerwca 1959 roku odmalowano całe prezbiterium w kościele w Głubczynie oraz założono podłogę z desek pod ławki w kościele parafialnym
Październik – grudzień 1959 roku zakupiono 20 ławek dla kościoła w Skórce, Odmalowano schody na chór i Wielki Ołtarz oraz zakupiono dwa nowe boczne ołtarzyki.
Styczeń 1960 roku – zakupiono dla wszystkich kościołów 22 szt. Lichtarzy Oraz  figurę gipsową Najświętszego Serca Jezusa dla Głubczyna
Marzec 1960 roku Odmalowano Wielki Ołtarz w Głubczynie poza złoceniami
Maj 1960 roku – uporządkowano drogę od kościoła na cmentarz
22 maja 1960 roku po raz pierwszy odbyło się w kościele filialnym w Skórce przyjęcie do Pierwszej Komunii Świętej

I Komunia Święta w kościele parafialnym (1960rok)

Czerwiec 1960 roku – na cmentarzu kościelnym zrównano plac kościelny, wybudowano także budynek z cegły z dwoma ubikacjami.
Pieczątki znajdujące się w Biurze Parafialnym:

12 lipca 1960 roku – wydziedziczona właścicielka majątku p. Rolbecka podarowała dla kościoła parafialnego dwa świeczniki kryształowe, a wcześniej ofiarowała pięcioramienny żyrandol
.
W 1960 roku był remont plebanii:

- poprawiono i nałożono nowe tynki na zewnątrz plebanii i obielono wapnem

- założono 7 nowych, dużych okien, w pokoju gościnnym wybito w murze okno i pokój ten

przerobiono na salkę katechetyczną, w której umieszczony jest ołtarz i ławki dla dzieci

- odmalowano wnętrze plebanii

- odnowiono meble znajdujące się na plebanii

- przygotowano miejsce na łazienkę

- między plebanią a kościołem wybudowano mur z cegły o długości 7 metrów


Styczeń 1961 roku zakupiono do kościoła parafialnego duży, stojący zegar, kadzielnicę z łódką oraz dwa obrazy dekoracyjne do Żłóbka i Grobu Pańskiego

5 stycznia 1961 roku Parafia Głubczyn na mocy Kurii Biskupiej w Gorzowie została dołączona z dekanatu złotowskiego do dekanatu Piła.

Luty 1961 roku - dokończono odnowienie Ołtarza Głównego i obrazu przedstawiającego Boga Ojca, częściowo odnowiono boczny ołtarz św. Franciszka, pod płytą tego ołtarza wymurowano na stałe Grób Pański

Luty 1961 rok – członkowie Rady Kultu Religijnego chcąc uratować pozostałości majątku kościelnego zdecydowali się na wykup działki lecz otrzymali odpowiedź odmowną

W dniach od 15 do 19 lutego młodzież z parafii Głubczyn odbywała w kościele rekolekcje wielkopostne połączone z konferencjami przedmałżeńskimi, które prowadził Ks. proboszcz z Krajenki Franciszek Morawski i Ks. Mgr Eugeniusz Trybyszewski ze Złotowa.

Marzec 1961 roku Władze Powiatowe bezpodstawnie odbierają parafii Głubczyn plebanię i działki gruntu.

Dnia 28 maja 1961 r. odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Przystąpiło do niej około 80 dzieci (w Skórce 10 dzieci, w Paruszce 22, a w Głubczynie 50).

Maj 1961 roku - za dzwonnicą wystawiono płot ze starych desek o długości 30 metrów oraz zakończono ogrodzenie placu koło figury św. Józefa

11 czerwca 1961 roku obyła się suma odpustowa z kazaniem, które wygłosił ks. Jan Bujalski z Piły, który także prowadził Rekolekcje Wielkopostne.

Wrzesień 1961 roku – wydane zostało Zarządzenie Ministra Oświaty o nauczaniu religii w kościołach i punktach katechetycznych. Po zapoznaniu proboszczów z zarządzeniem Ministra zostały podpisane umowy uprawniające do nauczania religii

9 września 1961 roku ks. Józef Pałka zerwał umowę o pracę zawarta z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie między innymi dlatego, że zarządzenie Ministra Oświaty nie było uzgodnione z Episkopatem Polskim

10 września 1961 roku odbył się odpust w kościele filialnym w Skórce, uroczystą Mszę Świętą celebrował Ojciec Jan Bujalski

21 października 1961 roku do parafii Głubczyn przybył Biskup Gorzowski Ordynariusz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Wilhelm Pluta, aby udzielić Sakramentu Bierzmowania 387 osobom. Na Jego przyjazd parafianie wybudowali w Głubczynie figurę przydrożną oraz wymurowano 5 metrów muru z cegieł, w Paruszce przełożono dach nad zakrystią, a w Skórce dokończono ogrodzenie murem kamiennym o długości 9 metrów.

22 października 1961 roku J.E.Ks. Biskup poświęcił figurkę przy drodze z Głubczyna do Skórki.


Maj – czerwiec 1962 roku – cała parafia oczekuje Nawiedzenia Obrazu Królowej Polski w parafii św. Trójcy w Głubczynie. Aby godnie uczcić Panią Jasnogórską wybudowano 50 metrów długości muru z cegły na cmentarzu kościelnym i zrównano plac cmentarny

24 czerwca – Odpust parafialny połączony z nabożeństwem 40-godzinnym

26 czerwca 1962 roku PROGRAM POWITALNY

1. Do parafii w Głubczynie o godz. 19:00 przywieziono obraz Matki Boskiej. Razem z obrazem przyjeżdża 68 motorów ustrojonych w kwiaty i 23 samochody osobowe. Parafianie powitali ten obraz Apelem Jasnogórskim
2. Księża trzymają Obraz, a ludzie śpiewają  „O Maryjo, witam Cię”.
3. Odbywa się procesja i po wezwaniu Misjonarza Obraz Matki Boskiej przejmują Ojcowie, następnie Matki, potem Panienki, a na końcu Młodzieńcy.4. Obraz zostaje wstawiony na ołtarz polowy, lud zaczyna śpiewać: „Ze wzgórz Częstochowy”
5. Pożegnalne przemówienie wygłasza Ks. Proboszcz Feliks Cieplik ze Skrzatusza i składa piękny bukiet róż przed Obrazem Matki Boskiej6. Przemawia miejscowy proboszcz witając Obraz Matki Boskiej. Po przemówieniu ludzie śpiewają  „Bogurodzicę”
7. Delegacje ze Skrzatusza składają kwiaty żegnając Matkę Boską
8. Ludzie śpiewają: „Maryjo, my Twe dzieci”
9. Chór śpiewa „Królowo ziem polskich”
10. Msza święta, po której ludzie śpiewają litanię do Matki Boskiej
11. Po litanii Misjonarz wygłasza kazanie
12. Obraz Matki Boskiej został przeniesiony do kościoła, a księża udzielali Komunii św.
13. Rozpoczęła się całonocna adoracja
14. O godz. 24:00 odbywa się Msza
15. Od 2:00 do 5:30 odbywa się Różaniec Fatimski
16. Msze Święte
17. O godz. 16:00 zanoszenie próśb do Matki Boskiej, wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówieni e różańca i litanii do Matki Boskiej
18. Końcowe przemówienie Księdza Misjonarza żegnającego Matkę Najświętszą
19. O godzinie 17:15 obraz Matki Boskiej zostaje zawieziony do Sławianowa
Na pamiątkę pobytu Obrazu Pani Jasnogórskiej w parafii św. Trójcy w Głubczynie Parafianie złożyli ofiary na odnowienie szat liturgicznych i odnowili:
- orant biały z Matką Boską trzymającą Dzieciątko Jezus
- zakupiono Chorągiew Matek Różańcowych
- odnowiono orant czarny, zakupiono cztery pelerynki białe i cztery pelerynki białe dla ministrantów
- zakupiono dwie chorągwie czarne pogrzebowe wyszywane z dwóch stron
- zbudowano 82 metry muru z cegły na cmentarzu
- rozpoczęto zbieranie ofiar na pancerne tabernakulum do kościoła filialnego w Paruszcze

Rekolekcje w 1962 roku prowadził ks. Feliks Żołnowski


15 sierpnia 1962 roku poświęcono chorągiew, która powstała z przerobienia sztandaru sprawionego przez ks. Maksymiliana Grochowskiego

20 października 1962 roku – 25-lecie Marianny Hermann i Romana Kluski

W roku 1962:

-ochrzczono 56 dzieci

- związek małżeński zawarło 9 par

- ogrodzono cmentarz kościelny murem z białej cegły – 123m

- zakupiono zegar stojący do kościoła w Paruszce

- odnowiono 6 poniszczonych ornatów

- zakupiono pancerne tabernakulum do Paruszki


26 maja – 23 czerwca 1963 rok

26 maja 1963 rok – do I Komunii Świętej przystąpiło 67 dzieci: w Głubczynie 36, w Paruszce 15 i w Skórce 16 dzieci.

W tym dniu także ogłoszono z ambony, że „Diakon Henryk - Erwin Patyna, syn Augusta i żony jego Joanny pragnie przyjąć od Kościoła święcenia kapłańskie.


Ks. Józef Pałka chcąc upamiętnić w pamięci parafian (pierwszą od 1588 roku) Mszę Świętą Prymicyjną Księdza Henryka Patyny uczynił wszystko aby jak najwspanialej przeżywać tą uroczystość:

1. W kościele parafialnym w Głubczynie nad wielkim ołtarzem w prezbiterium odmalowano łuk w kolorach tęczy i wykuto w nim napis: „Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth”

2. Zamówiono malarza do wykonania udekorowania kościoła wewnątrz i placu kościelnego

3. Na placu kościelnym przed schodami założono beton o wymiarach 6 x 7 metrów i po zewnętrznej stronie muru kościelnego założono drugą płytę betonową o wymiarach 5 x 3 metrów.

4. Zwrócono się do parafian by składali na ręce Rodziców Prymicjanta ofiary w naturze lub pieniądzach na przygotowanie obiadu dla zaproszonych gości.

5. Zamówiono orkiestrę i chór w Krajence na dzień Mszy Prymicyjnej.


23 czerwca 1963 rok

Godz. 8:00 – Msza Święta w Głubczynie i rozpoczęcie Rekolekcji. Kazanie głosi O. Jezuita Ludwik Paluch
Godz. 9:00 – Msza Święta i rozpoczęcie Rekolekcji w Paruszce przez O. Jezuitę Emila Trybalskiego
Godz. 11:40 – Asysta w strojach liturgicznych wychodzi na Plac Św. Józefa. Prymicjant wychodzi ze swego domu i otrzymuje błogosławieństwo od rodziców, a następnie wraz ze swoją rodziną przechodzi przez jezdnię na plac kościelny św. Józefa, gdzie zostaje powitany przez administratora parafii i asystę oraz dzieci szkolne, które wręczają mu kwiaty i składają życzenia. Następnie ksiądz Prymicjant otrzymuje Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po powitaniu procesja rusza na cmentarz kościelny, gdzie O. Jezuita Ludwik Paluch wygłasza kazanie prymicyjne i zachęca do poświęcania się rodzin Sercu Jezusowemu. Po kazaniu wszyscy zgromadzeni udają się do kościoła, gdzie śpiewają hymn, po którym rozpoczyna się Msza Święta. Po Mszy na plebanii odbył się obiad dla 100 osób zaproszonych przez Księdza Prymicjanta.

Godz. 17:00 – Młodzież Szkolna przybyła na rekolekcje
Godz. 18:00 – wszyscy zaproszeni goście i kucharki udają się na Mszę Świętą i naukę rekolekcyjną

24 czerwca 1963 rok – Odpust Parafialny. O godz. 7:00 – Msza Święta i kazanie, o godz. 10:00 Suma Odpustowa celebrowana przez Ks. Henryka Patynę, o godz. 17:00 nauka dla dzieci o godz. 20:00 nauka dla matek

25 czerwca 1963 rok – Rocznica Odwiedzin Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Głubczynie

28 czerwca 1963 rok – Zakończenie Rekolekcji Świętych

29 czerwca 1963 rok – Uroczystość Św. Apostoła Piotra i Pawła

30 czerwca 1963 rok – Druga Msza Prymicyjna w Skórce, w której Ks. Henryk wychowywał się przez 10 lat. Kazanie Prymicyjne wygłosił ks. Jan Bujalski. Ks. Henryk Patyna za otrzymane pieniądze kupił sobie radio i motocykl


8 sierpnia 1963 rok

Obecna Służba Kościelna:

- organista – Wacław Kabat – umowę podpisał 16 lipca 1951 roku z ks. Maciejem Śliwą. Odszedł jak proboszczem był ks. Dymiński, ale ks. Lis zatrudnił go z powrotem

- sprzątaczka – Katarzyna Banach


3 grudnia 1963 rok – Mszę Świętą i komunię św. Parafianie ofiarowali intencji Soboru Watykańskiego i Ojca Św. Pawła VI. Na pamiątkę Sesji Soboru Watykańskiego Parafia zakupiła do prezbiterium kościoła dwa witraże (na jednym z nich znajduje się Serce Jezusa, a na drugim Niepokalane serce Maryi). Również z racji Soborowych Czynów Dobroci założono 3 okna na wieżę kościoła i 4 jeszcze zamówiono.