W miesiącu październiku uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce i ich rodzice wraz z katechetą i panią Ewą oraz panią Bernadettą spotykali się na modlitwie różańcowej w kościołach w Paruszce i w Skórce. Początek nabożeństwa w kościele w Paruszce to godzina 17.30, natomiast w Skórce – 14.30. Modliliśmy się od poniedziałku do piątku. Niektóre dzieci odmawiały różaniec w domu.
Początek tej modlitwy jest następujący „Za ojca Różańca św. uważa się św. Dominika (ok. 1171-1221). Nazwa „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie Różańca porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli Różańcem (Rosarium). Już w XI wieku „Reguła benedyktyńska” nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz”, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów. W XV wieku kształtowała się obecna forma „Zdrowaś Maryjo”. Zatwierdził ją Pius V w 1566 r. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. Te dwie modlitwy dały początek Różańcowi. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi de la Roche (1428-75). To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów. 7 października 1571 r. w okolicach Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której starły się ze sobą floty chrześcijańska i turecka. Pius V, świadom, Komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół. W 1885 r. papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”. 1 września 1883 r. Leon XIII, ogłosił encyklikę „Supremi apostolatus officio”, którą zapoczątkował serię encyklik o Różańcu. W latach przygotowania do Soboru Watykańskiego II Jan XXIII wezwał do modlitwy różańcowej w intencji powodzenia tego wydarzenia w Kościele. 29 września 1961 r. wydał list apostolski o Różańcu - „Il religioso convegno”. Po Soborze Watykańskim II Paweł VI potwierdził, że Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Uczynił to adhortacją apostolską „Marialis cultus” (2 lutego 1974 r.). 16 października 2002 r. Jan Paweł II opublikował list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, którym ogłosił Rok Różańca Świętego. Dołączył w nim do modlitwy różańcowej tajemnice światła”.
Uczniowie, którzy odmawiali różaniec otrzymali plansze z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, na której naklejali otrzymane naklejki z tajemnicami różańcowymi. Poznali również historię człowieka, który zmienił swoje złe życie, odmawiając różaniec i  mówił o tej modlitwie innym oraz zachęcał do jej odmawiania nie tylko w październiku.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W dniu 8 września przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół w Skórce obchodził swoje „imieniny”, ponieważ jest pod wezwaniem Narodzenia NMP. W Polsce w tym czasie święci się ziarno pod nowy zasiew, dlatego mówi się również o Święcie Matki Bożej Siewnej.
Wnętrze kościoła było pięknie udekorowane /snopki ze zboża, kwiaty, wieniec żniwny/ przez członków rady parafialnej. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do historii Święta Narodzenia NMP, porównał ziarno do Słowa Bożego, które posiane na glebie serc ludzkich przynosi plon stokrotny. Celebrans zwrócił uwagę słuchających, że Narodzenie Maryi rozpoczęło Boży plan zbawienia świata. W procesji z darami parafianie złożyli kwiaty, ziarno pod nowy zasiew, chleb i bułki upieczone z tegorocznego ziarna.
Uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili wiersz o Matce Bożej Siewnej, która przez Polskę wędruje; rzuca ziarno w rolę; wszędzie łaski, miłość i zgodę sieje; wiarę umacnia; daje obfite plony, aby chleba nie zabrakło na polskiej ziemi i kwitła Boża chwała.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy wyruszyli w procesji wokół kościoła, śpiewając pieśń „Ciebie Boga wysławiamy”, wyrażając Stwórcy uwielbienie i dziękczynienie; otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ksiądz Mirosław podziękował za uczestnictwo i przygotowanie uroczystości oraz poprosił o zabranie do domów poświęconych bułeczek.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W dniu 2.09.2019 r. nauczyciele, rodzice, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/20, której przewodniczył ks. proboszcz Mirosław Krupiński. Uczniowie zaangażowali się w oprawę nabożeństwa - pierwszy fragment Pisma Świętego przeczytał uczeń klasy VII, Franciszek Szpakowicz, modlitwę wiernych – również przeczytał uczeń klasy VII, Franciszek Morawski.
Ksiądz proboszcz w homilii zachęcał uczniów do systematycznej nauki, dobrego zachowania, nauczycielom i rodzicom oraz pracownikom szkoły życzył cierpliwości i sukcesów w pracy nad kształtowaniem charakterów młodych ludzi.
W modlitwie wiernych polecaliśmy Dobremu Bogu papieża Franciszka, księdza proboszcza, nauczycieli, rodziców, pracowników i uczniów szkoły, aby mieli odwagę, swoim życiem, świadczyć o miłości i dobroci Boga.
Kościół do odprawienia Mszy Świętej jak zawsze pięknie przygotowała pani Ewa, oprawę uświetniła swoją grą i śpiewem niezawodna pani organistka. Na koniec kapłan poświęcił tornistry i przybory szkolne uczniów klasy pierwszej i udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa na nowy rok nauki i pracy.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Palmy Wielkanocne na Niedzielę Palmową w Głubczynie