Kościół w Skórce został zniszczony w czasie działań wojennych. Konstrukcję dachową i jego wewnętrzne urządzenia zniszczył pożar. Mury utrzymały się w dobrym stanie do 1958 roku.

Dnia 24 maja 1957 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie decyzją z dnia 6 kwietnia 1957 r. przekazało Parafii św. Trójcy w Głubczynie nieruchomości byłej gminy ewangelicko-augsburskiej w Skórce, składający się z murów prakościelnych. Pozwolenie Prez. Pow. Rady Narodowej w Złotowie i architektura powiatowego - Parafia Głubczyn otrzymała w piśmie dnia 20 maja 1958 r. Pismo - Nr A-S/86/58 brzmiało: "Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w nieruchomości w Skórce według projektu zatwierdzonego dnia 20 maja 1958 r. - Nr 86/58 następujących robót budowlanych - odbudowa wypalonego kościoła. Roboty budowlane parafia będzie wykonywała we własnym zakresie."

Administrator Parafii św. Trójcy w Głubczynie - ks. Jan Lis (od 10 grudnia 1956 r. do 1 grudnia 1958 r.) - w maju 1958 r. utworzył Komitet Odbudowy Kościoła w Skórce. Parafianie podjęli apel: "Wspólnym wysiłkiem odbudujemy Bogu Dom." Nie zabrakło ofiar i chęci do pracy w całej parafi. Już w czerwcu 1958 roku Kościół w Skórce został wykończony.

Kościół odbudowano w ramach starej architektury, bez żadnej zmiany. Konstrukcja dachowa została wykonana z drewna. Od spodu sufitu nałożono tynk na podbitce drewnianej. Gzymsy zostały częściowo wyremontowane. Dach na kościele i wieży został pokryty blachą falistą na 25 milimetrowym szalunku z desek. Wszystkie okna-witraże - zostały wykonane w Pracowni Witraży w Poznaniu. Drzwi wykonano z drewna dębowego.

W niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. - 5 października 1958 r. - przybył do Skórki Biskup Diecezji Gorzowskiej - Ks. Bp Wilhelm Pluta. Nastąpiło poświęcenie Kościoła w Skórce pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Na przyjazd Biskupa - do Skórki - na godz. 700 rano przybła bardzo liczna procesja z Kościoła z Głubczyna. Przed nieszporami - o godz. 1600 - parafianie żegnali Dostojnego Duszpasterza.
22 października 1961 r. - w czasie wizytacji pasterskiej w Parafii Głubczyn - o godz. 1700 wierni ze Skórki przed kościołem witali po raz drugi swego Arcypasterza, Ks. Bp Ordyn. Wilhelna Plutę. Po cichej mszy św. Ks. Bp Ordyn. zachęcił wiernych do szczególnej czci Matki Najświętszej - pod Jej bowiem wezwoleniem odbudowano - dzięki staraniom Proboszcza Jana Lisa - Kościół w Skórce.
Trzeci przyjazd Ks. Bp Wilhelma Pluty do Skórki nastąpił w dniu 8 maja 1967 r. podczas wizytacji Kościoła w Skórce.

Od 1962 r. w niedziele i święta msze św. w Skórce obsługiwali Księża z Parafii Św. Rodziny w Pile. Dojeżdżali z Piły: ks. Jan Bujalski, ks. M. Zamiatała, ks. M.Juras i ks. J. Sadowski.

Po ks. Janie Lisie proboszczem Parafii Głubczyn został ks. Józef Pałka, który objął pieczę nad kościołem fililialnym w Skórce. Sumiennie spełniał obowiązki duszpasterskie. Dbał o katechizację dzieci. Wybudował na chórze w kościele specjalną salkę do nauki religii.
Ksiądz Józef Pałka odszedł z Parafii Głubczyn w 1967 roku.

Następcą ks. J. Pałki został ks. Jan Meger, który funkcje proboszcza parafii pełnił do 1980. Dojeżdżał do Skórki własnym samochodem odprawiać msze św. w niedziele i święta. Ks. Jan Meger odszedł na emeryturę i zamieszkał w Skórce. Zmarł jako emeryt 17.04.1991 roku w szpitalu w Złotowie. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Głubczynie.

Następnym proboszczem był ks. Jerzy Domin, który pełnił funkcję od 1980 r. do 30.06.1987 r. W czasie duszpasterzowania ks. J. Domina - w 1981 r. została przeprowadzona wizytacja biskupia przez ks. Biskupa - Tadeusza Werno. Wizytacja połączona była z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Kolejnym duszpasterzem Parafii Głubczyn został ks. Eugeniusz Mackowicz, który funkcję proboszcza pełni od 1 lipca 1987r. Od 1 lipca 1997 r. przechodzi na emeryturę. Kierowanie parafią trwało zatem równe 10 lat. W tym czasie Parafia Głubczyn - a więc i Skórka jako jej filia - przyżyła dwie wizytacje biskupie. W 1988 roku wizytacji dokonywał ks. Biskup - Piotr Krupa, a w 1995 r. - ks. Biskup Paweł Cieślik.

25 kwietnia 1990 roku Skórka przeżyła peregrinację Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył Ks. Biskup Ignacy Jeż - ówczesny ordynariusz naszej diecezji.

W czasie tego dziesięciolecia kościół wzbogacił się o nowy konfesjonał, lichtarze ołtarzowe, nowe organy i nagłośnienie, zakupiono nowe ornaty: zielony, czerwony i fioletowy oraz nowe alby i bieliznę ołtarzową, nowy lichtarz pod paschał, nowy chodnik na całą długość kościoła oraz nową wykładzinę w prezbiterium. Kupiono nowy kielich i puszkę oraz wykonano naprawę starego kielicha i puszki.
W roku 1996 został przeprowadzony generalny remont kościoła. Wykonano całościowe malowanie, nowy ołtarz, nowy wystrój prezbiterium i nową posadzkę. Remontowi został poddany dach na kościele i wykonano nowe schody wejściowe.

Od czasu wejścia nauki religii do szkoły katechizację prowadzi Pan Krzysztof Kwiatkowski - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skórce.
W latach 90-tych w mszach św. uczestniczyli lektorzy: J. Szczepkowski, R. Ślusarz, A. Gański i R. Babut. Ukonstytuowała się też Rada Kościelna w skład której wchodzi: Maria Cichoń, Stanisława Drzewiecka, Taduesz Gmiter, Kazimierz Król, Regina Lamtschek, Jolanta Młynarczyk, Daniela Rufkiewicz, Zdzisław Streflik, Kazimierz Szczepkowski.