W dniach 13-15.03.2023 r. w naszej społeczności szkolnej przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Konferencje głosił ks. Maciej - wikariusz z Krajenki. W pierwszym dniu, ks. rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę, iż w czynieniu dobra ogromną rolę odgrywają nasze ręce. We wtorek uczestniczyliśmy w nabożeństwie drogi krzyżowej, z udziałem uczniów, którzy czytali rozważania. W ostatnim dniu naszych rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, na której modliliśmy się o dobre przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Księdza Macieja dzielnie wspierała śpiewem pani Ewa, nasza organistka. Za trud głoszenia rekolekcji podziękowaliśmy modlitwą i wręczeniem pięknych kwiatów.Tekst oraz zdjęcia: Krzysztof Kwiatkowski

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE

W dniu 1.09.2022 r. o godz. 9.00 nauczyciele, rodzice, pracownicy Szkoły Podstawowej w Skórce uczestniczyli w uroczystej Mszy św. z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego. Społeczność szkolna prosiła Pana Boga wraz z ks. proboszczem Mirosławem o dary Ducha Świętego, opiekę i  błogosławieństwo w tym nowym roku nauki i pracy. Ksiądz proboszcz w kazaniu zachęcał uczniów do solidnej nauki i dobrego zachowania, nauczycieli i rodziców do  owocnego towarzyszenia i pomocy młodym ludziom w  ich wszechstronnym rozwoju. Pod koniec sprawowanej Eucharystii ks. Mirosław poświęcił  uczniom klasy pierwszej plecaki i przybory szkolne, aby dobrze  je wykorzystywali podczas nauki i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.Tekst oraz zdjęcia: Krzysztof Kwiatkowski

3 października 2021 r. przeżywaliśmy uroczystość 150-lecia wybudowania Kościoła Parafialnego. Uroczystą Mszę Świętą zakończyliśmy koncertem papieskim w wykonaniu Góralskiej Hory.Zdjęcia autorstwa p. Szymona Chwaliszewskiego:
Zdjęcia autorstwa p. Agnieszki Pietrzak:Msza Święta + koncert:

Bp Krzysztof Włodarczyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, został mianowany biskupem diecezji bydgoskiej. Decyzję Papieża ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej diecezji:
http://diecezja.bydgoszcz.pl/2021/09/21/bp-wlodarczyk-ordynariuszem-bydgoskim/