W czwartek 26.05.2016r. przeżywaliśmy w naszym kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Nazwa "Boże Ciało" stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej" i celebrowana jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon - zakonnica klasztoru augustianek - doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym przyjrzeniu się cudom oraz objawieniom postanowiono uznać objawienia za wiążące i ustanowić rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 roku."
Msza Święta rozpoczęła się o godz. 11.00. Czytania nawiązywały do zawartego przez Boga przymierza z Izraelem poprzez złożenie ofiary ze zwierząt i zapowiedzi nowego przymierza przez ofiarę Syna Bożego. Ksiądz proboszcz w kazaniu powiedział, że dzisiaj szczególnie czcimy Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz o tym, że Jezus idzie po drogach naszych wsi i ulicach miast, chce odwiedzić nasze domy i zobaczyć jak żyją Jego dzieci. Zachęcał do częstego przyjmowania Ciała Chrystusa, które daje nam życie wieczne. Zwrócił się do dzieci rocznicowych z pytaniem- czy pamiętali o przyjmowaniu Komunii św. w czasie minionego roku i przypomniał, iż Jezus chce być nadal ich Przyjacielem. Przygotowały słowa wprowadzenia, modlitwę wiernych, psalm i procesję darów i podziękowanie, rodzice-czytania.
Po Mszy św. ruszyła procesja do czterech ołtarzy, w której wzięły udział dziewczynki pierwszokomunijne, z klas I i II oraz z przedszkola. Sypały płatki kwiatów, robiąc piękny dywan Jezusowi. W procesji niesiony był sztandar Matki Bożej Różańcowej, śpiew prowadziła pani organistka. Teksty Ewangelii śpiewane przy ołtarzach mówiły o ustanowieniu Eucharystii, zachęcie przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, które dają życie wieczne. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń "Ciebie Boga wysławiamy", kapłan udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, podziękował za trud włożony w przygotowanie uroczystości i zachęcił do uczestnictwa w oktawie Bożego Ciała. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.