W dniu 24.06.2016 r. udziałem w uroczystej Mszy św. nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi  Szkoły Podstawowej w Skórce zakończyli rok szkolny i katechetyczny 2015/16,podczas której do grona Liturgicznej Służby Ołtarza przyjęci zostali nowi chłopcy – Franciszek Morawski, Tymoteusz Sarnowski, Gracjan Śmiałek, Piotr Rozmiarek, Gracjan Szczepaniak, Franciszek Szpakowicz i Szymon Manikowski.
W tym dniu przeżywaliśmy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Sięgnijmy na chwilę do historii tego święta.
„24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy święty – jako jedyny cieszy się przywilejem obchodzenia jego uroczystości w dniu urodzin. Dodatkowo św. Jan wspominany jest w kalendarzu liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień jego męczeńskiej śmierci.
Jak czytamy na kartach Nowego Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim leżącym ok. 7 km od Jerozolimy. Był on synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi (Łk 1,5-80). Jego narodzenie i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, podczas służby, którą kapłan pełnił w świątyni (Łk 1,8-17). Niestety, Zachariasz wiedząc, że jego żona jest bezpłodna, nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego utracił mowę. Dopiero przy obrzezaniu chłopca, który otrzymał imię zgodnie z poleceniem anioła, Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita swojego syna jako proroka, który będzie szedł przed Panem (Łk 1,68-79). Kantyk ten jest stałą częścią codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Już w łonie Matki Jan Chrzciciel zwiastował nadejście zbliżającego się Zbawiciela. „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,39-41) – pisze Ewangelista Łukasz.
Prawdopodobnie po śmierci rodziców św. Jan rozpoczął ascetyczne życie na Pustyni Judzkiej. Kiedy skończył 30 lat mógł według prawa występować publicznie i nauczać, co czynił w okolicach rzeki Jordan. Głównym celem jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbolem tego był chrzest udzielany przez proroka w rzece Jordan.”
Jak zawsze  niektórzy uczniowie wraz nowymi ministrantami chętnie posługiwali przy ołtarzu. Pierwsze czytanie odczytał nowy ministrant - lektor Franciszek Morawski, psalm zaśpiewały dziewczęta z klasy czwartej, drugie czytanie zaprezentował również nowy ministrant Franciszek Szpakowicz. W homilii ks. proboszcz przypomniał, że w czasie wakacji pamiętamy o niedzielnej Mszy św. i modlitwie, zachęcał do życia na wzór św. Jana Chrzciciela, szczególnie nowych ministrantów. Wyraził wielką radość z postawy chłopców, którzy zdecydowali się posługiwać przy ołtarzu Jezusa.
Po kazaniu nastąpiła ceremonia przyjęcia chłopców do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Celebrans zapytał opiekuna, czy kandydaci zostali dobrze przygotowani do służby. Kiedy uzyskał odpowiedź, że przez cały rok byli przygotowywani, wyraził zgodę i poświęcił komże oraz kołnierze. Następnie kapłan nałożył uroczyście komże, wymawiając słowa „służ wiernie Bogu”, kołnierze otrzymali z rąk pana katechety. W końcowej części ceremonii nowi ministranci złożyli ślubowanie i otrzymali błogosławieństwo. Modlitwę wiernych, w której dziękowaliśmy Bogu za miniony rok prosiliśmy o wspaniałe wakacje, przedstawił kolejny ministrant Gracjan Śmiałek. Do ołtarza w procesji chłopcy przynieśli dary: świecę /symbol Jezusa/, plecak /znak rozpoczynających się wakacji/, kredę /znak nauki szkolnej/ oraz chleb i wino /postacie Ciała i Krwi Jezusa/. Na zakończenie Eucharystii pan katecheta podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej ks. proboszczowi za opiekę duszpasterską i otwarte serce, pani organistce za oprawę muzyczną i pani Ewie za przygotowanie kościoła, przedstawiciele uczniów wręczyli kwiaty. Celebrans życzył wszystkim dobrego wypoczynku i udanych wakacji i udzielił uroczystego błogosławieństwa.
Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.