Rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/17, z tej okazji społeczność szkoły podstawowej w Skórce  uczestniczyła w uroczystej mszy św., w której prosili Pana Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ksiądz celebrans powitał wszystkich i zachęcił do wspólnej modlitwy. Pierwsze czytanie i modlitwę wiernych przeczytał pan katecheta.
W kazaniu ks. proboszcz apelował o systematyczną pracę i naukę, przytoczył przypowieść o talentach. Pan Bóg dał każdemu człowiekowi zdolności, które mamy  rozwijać  i służyć przez nie innym ludziom. Kaznodzieja zachęcał uczniów do rozwijania swoich zainteresowań w ciągu nowego roku szkolnego i uzyskiwania bardzo dobrych ocen.
Na zakończenie kapłan poświęcił tornistry i przybory pierwszoklasistów na rozpoczęcie nowego etapu kształcenia i udzielił wszystkim błogosławieństwa.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.