Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skórce w dniu 8.09.2016 r. przeżywał swoje święto. Parafianie uczestniczyli w uroczystej mszy odpustowej, która odprawiona została o godzinie 18:00. Celebracji przewodniczył ksiądz proboszcz, który powitał uczestników i zachęcił do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich mieszkańców.
W homilii kaznodzieja odniósł się do historii święta i przypomniał o tym, że nazywane jest również świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu święci się ziarno, przeznaczone na tegoroczny zasiew i pieczywo, upieczone ze świeżego ziarna. Celebrans mówił, że Maryja była długo oczekiwanym dzieckiem, kiedy podrosła posługiwała w świątyni. Jej rodzicami byli Anna i Joachim. W Piśmie św. nie przeczytamy o narodzeniu Maryi, mówią o tym apokryfy, które nie są księgami natchnionymi i nie należą do kanonu Biblii.
Po Komunii św. kapłan odmówił modlitwę nad przyniesionym ziarnem i pieczywem, poświęcając je. Następnie udaliśmy się w procesji wokół kościoła, śpiewając pieśń „Ciebie Boga wysławiamy”, dziękując Matce Bożej za tegoroczne zbiory i prosząc o obfite plony w następnym roku.
Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował tym, którzy włożyli ogrom pracy w przygotowanie uroczystości, szczególnie pani Ewie, która pięknie udekorowała kosze z bułkami i ziarnem  oraz pani organistce, prowadzącej śpiew. Każdy uczestnik otrzymał poświęcone bułki, wychodząc z kościoła. Szczęść Boże!Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.