Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi wymogami, biorąc udział w Mszach Św. oraz nabożeństwach w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy o stosownych odległościach w czasie liturgii, a także w czasie podchodzenia do Komunii Świętej.

Dzięki wsparciu Parafian zakończyliśmy wymianę drzwi w Kościele Parafialnym w Głubczynie.
Jest to dar właściciela firmy Akan z Inowrocławia. Serdeczne Bóg Zapłać.

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej przed jedzeniem, dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz przemieszczania się osób z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ZANIECHANIE WIZYT NA CMENTARZU!
Przypominamy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.W związku z panującą sytuacją w Polsce uruchomiliśmy możliwość oglądania Mszy Świętej na żywo z Kościoła Parafialnego w Głubczynie na YouTube.

Odbiór jest możliwy na telewizorach, komputerach, tabletach, komórkach czy innych urządzeniach pozwalających na korzystanie z serwisu YouTube.

Kanał BOZYGPS TV jest dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC4zABoWJc8TdmgdtXooCI6w (zachęcamy do subskrypcji tak, aby nie przegapić najbliższych transmisji).

W celu subskrypcji należy posiadać konto na YouTube
(jak założyć konto: https://support.google.com/youtube/answer/161805)

1) Wejdź na stronę kanału: https://www.youtube.com/channel/UC4zABoWJc8TdmgdtXooCI6w

 

2) Kliknij w czerwony przycisk SUBSKRYBUJ. Po kliknięciu przycisk z koloru czerwonego staje się szary.

    

3) Obok przycisku subskrybuj znajduje się tzw. DZWONECZEK. Kliknij go i wybierz opcję WSZYSTKO

    

4) Od tej pory Twoje urządzenie będzie przypominać Ci o zbliżającym się wydarzeniu.

Oglądanie transmisji na TV:

Większość odbiorników TV umożliwia oglądanie YouTube (muszą być podłączone pod Internet - jak podłączyć TV pod Internet znajdziesz w instrukcji dołączonej do swojego odbiornika). W tym celu podczas transmisji (na komórce/tablecie/komputerze) wybierz następującą ikonkę:

Screen z komputera:

Wyszukiwanie kanału w aplikacji YouTube w telewizorze:

Screen z telefonu:

Screen z telefonu:Najbliższe planowane transmisje:

Droga Krzyżowa i Msza Święta 03.04.2020 o godzinie 17:30
https://www.youtube.com/watch?v=ZFQ0U9jKOVA

Msza Święta 04.04.2020 o godzinie 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=hKXswdLxPWw

Msza Święta niedzielna o godzinie 08:00
https://www.youtube.com/watch?v=vg983faWkUc

Msza Święta niedzielna o godzinie 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=cI0KR-yZrjQ

Msza Święta 06.04.2020 o godzinie 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=XEPDkxCiZBA