Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej przed jedzeniem, dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz przemieszczania się osób z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ZANIECHANIE WIZYT NA CMENTARZU!
Przypominamy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.W związku z panującą sytuacją w Polsce uruchomiliśmy możliwość oglądania Mszy Świętej na żywo z Kościoła Parafialnego w Głubczynie na YouTube.

Odbiór jest możliwy na telewizorach, komputerach, tabletach, komórkach czy innych urządzeniach pozwalających na korzystanie z serwisu YouTube.

Kanał BOZYGPS TV jest dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC4zABoWJc8TdmgdtXooCI6w (zachęcamy do subskrypcji tak, aby nie przegapić najbliższych transmisji).

W celu subskrypcji należy posiadać konto na YouTube
(jak założyć konto: https://support.google.com/youtube/answer/161805)

1) Wejdź na stronę kanału: https://www.youtube.com/channel/UC4zABoWJc8TdmgdtXooCI6w

 

2) Kliknij w czerwony przycisk SUBSKRYBUJ. Po kliknięciu przycisk z koloru czerwonego staje się szary.

    

3) Obok przycisku subskrybuj znajduje się tzw. DZWONECZEK. Kliknij go i wybierz opcję WSZYSTKO

    

4) Od tej pory Twoje urządzenie będzie przypominać Ci o zbliżającym się wydarzeniu.

Oglądanie transmisji na TV:

Większość odbiorników TV umożliwia oglądanie YouTube (muszą być podłączone pod Internet - jak podłączyć TV pod Internet znajdziesz w instrukcji dołączonej do swojego odbiornika). W tym celu podczas transmisji (na komórce/tablecie/komputerze) wybierz następującą ikonkę:

Screen z komputera:

Wyszukiwanie kanału w aplikacji YouTube w telewizorze:

Screen z telefonu:

Screen z telefonu:Najbliższe planowane transmisje:

Droga Krzyżowa i Msza Święta 03.04.2020 o godzinie 17:30
https://www.youtube.com/watch?v=ZFQ0U9jKOVA

Msza Święta 04.04.2020 o godzinie 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=hKXswdLxPWw

Msza Święta niedzielna o godzinie 08:00
https://www.youtube.com/watch?v=vg983faWkUc

Msza Święta niedzielna o godzinie 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=cI0KR-yZrjQ

Msza Święta 06.04.2020 o godzinie 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=XEPDkxCiZBA

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Skórce odbyły się tradycyjnie Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek z udziałem państwa Bińkowskich, którzy wraz z dziećmi kolędowali. Uczniowie naszej szkoły również zaprezentowali swoje talenty, grając na fletach i śpiewając tradycyjne kolędy. Uroczystość  rozpoczęła pani dyrektor szkoły Danuta  Balcer. Powitała nauczycieli , rodziców oraz  uczniów  i złożyła wszystkim świąteczne życzenia , zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zaprosiła do obejrzenia Jasełek pt. „ Dawno, dawno temu…” i koncertu pieśni bożonarodzeniowych, przygotowanych przez dzieci .  

Tradycja bożonarodzeniowych Jasełek  sięga czasów św. Franciszka.” To właśnie Biedaczyna z Asyżu po raz pierwszy w początkach XIII w. wprowadził prawdziwy żłóbek do liturgii Bożego Narodzenia i odtworzył niejako wydarzenia z Betlejem. W drugiej połowie XV w. za pośrednictwem Franciszkanów jasełka dotarły do Polski. Nazwa „jasełka” wywodzi się od słowa „jasło”, to inaczej żłób, i dlatego przedstawienia wyobrażające narodzenie Chrystusa w stajence betlejemskiej nazwano jasełkami”.

„Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca "calendae") to pieśń bożonarodzeniowa (nawiązująca do Bożego Narodzenia), utrzymana w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej.  Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o północy w Święto Bożego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do święta Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego)”

W przygotowanych przez dzieci Jasełkach pod kierunkiem katechety Krzysztofa Kwiatkowskiego wystąpiły takie postaci jak: Maryja i Józef, archanioł Gabriel, pasterze, dzieci, harcerze, narrator, redaktor gazety, trzej królowie i diabły.  Wszyscy oczekują  na narodzenie Jezusa, śpiewają pieśni bożonarodzeniowe i spotykają się ostatecznie przy żłóbku, pomimo przeszkód czynionych przez złe duchy.

W koncercie  uczniowie zaśpiewali i zagrali na fletach bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki,  zachęcając widzów do wspólnego kolędowania. Koncert jak zawsze perfekcyjnie przygotowała pani Justyna Markiewicz. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości, a szczególnie występującym uczniom i państwu Bińkowskim za oprawę muzyczną i rodzinny występ  oraz zaprosiła  do udziału w następnym roku.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

W październiku i listopadzie 2019 r. w Szkole Podstawowej w Skórce trwał Szkolny Konkurs Religijny pt. „Najciekawszy różaniec”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy z dostępnych dzieciom materiałów, indywidualnie lub w zespole. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów, wykonali piękne różańce z różnych materiałów / styropian, papier, orzechy, kasztany, fasola itp./.

Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce – Amelia Bober – kl. V
I miejsce -  Denis Staniszewski – kl. VI
II miejsce – Klaudia Trojanowicz – kl. VIII
II miejsce- Wioleta Kołodziejczyk – kl. V
II miejsce – Gabrysia Szczepaniak – kl. V
II miejsce – Jagoda Bińkowska – kl. V
II miejsce – Mikołaj Trojanowicz – kl. I
III miejsce – Karolina Jaworska – kl. V
III miejsce – Ewa Gisel – kl. V
III miejsce – Julia Pniewska – kl. V
III miejsce – Cyprian Kusa – kl. V
III miejsce – Julia Sroczyńska – kl. III

Gratulacje nagrodzonym złożyła pani dyrektor Danuta Balcer. Nagrody ufundowali: ks. proboszcz Mirosław Krupiński i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skórce. Konkurs przeprowadził katecheta Krzysztof Kwiatkowski przy współpracy pani Justyny Markiewicz.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.