W październiku i listopadzie 2019 r. w Szkole Podstawowej w Skórce trwał Szkolny Konkurs Religijny pt. „Najciekawszy różaniec”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy z dostępnych dzieciom materiałów, indywidualnie lub w zespole. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów, wykonali piękne różańce z różnych materiałów / styropian, papier, orzechy, kasztany, fasola itp./.

Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce – Amelia Bober – kl. V
I miejsce -  Denis Staniszewski – kl. VI
II miejsce – Klaudia Trojanowicz – kl. VIII
II miejsce- Wioleta Kołodziejczyk – kl. V
II miejsce – Gabrysia Szczepaniak – kl. V
II miejsce – Jagoda Bińkowska – kl. V
II miejsce – Mikołaj Trojanowicz – kl. I
III miejsce – Karolina Jaworska – kl. V
III miejsce – Ewa Gisel – kl. V
III miejsce – Julia Pniewska – kl. V
III miejsce – Cyprian Kusa – kl. V
III miejsce – Julia Sroczyńska – kl. III

Gratulacje nagrodzonym złożyła pani dyrektor Danuta Balcer. Nagrody ufundowali: ks. proboszcz Mirosław Krupiński i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skórce. Konkurs przeprowadził katecheta Krzysztof Kwiatkowski przy współpracy pani Justyny Markiewicz.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.