W dniach od 14 do 16 marca 2018 r. nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce przeżywali swoje coroczne, wielkopostne rekolekcje. Zadajemy sobie pytanie - po co one są?
"Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać;
- doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie;
- poznać siebie w świetle Słowa Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubienia, zakłamania - pokonać to, co odbiera radość życia;
- skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności;
- odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia".
Nauki głosił ks. Marek z Krajenki, w przerwach - pieśni religijnych uczyła nas pani organistka.
W środę rekolekcjonista skupił uwagę wszystkich na grzechu i spowiedzi świętej. Zachęcił nas do właściwego przygotowania się do sakramentu pokuty, przypominając warunki dobrej spowiedzi. Dzieci uczestniczyły w scence, w której zobaczyliśmy, jak szatan kusi nas do złego. W czwartek kaznodzieja odniósł się do fragmentu Pisma Świętego o Mojżeszu, któremu Bóg dał zadanie wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Pan Jezus natomiast wyzwala nas z niewoli grzechu. Uczniowie również uczestniczyli w scence, przedstawiając to wydarzenie. W piątek uczestniczyliśmy w nabożeństwie drodze krzyżowej, a pani Ewa przybliżyła nam postać św. Agnieszki, która oddała swoje młode życie za wiarę w Jezusa. Ks. Marek zachęcał nas do częstej spowiedzi świętej i odpowiadania na zło dobrem oraz uczestnictwa w obrzędach liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Na zakończenie rekolekcji pan katecheta w imieniu pani dyrektor, nauczycieli i uczniów podziękował za skierowane do nas Słowo Boże i naukę nowych pieśni religijnych. Uczniowie klasy VII wręczyli kwiaty, otrzymaliśmy błogosławieństwo Boże na głębokie przeżycie Świąt Wielkiej Nocy.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego