Rekolekcje Wielkopostne
26 – 28.03.2012 r.

W dniach 26, 27 i 28 marca 2012 r. przeżywaliśmy w naszej szkole i parafii kolejne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje z j. łacińskiego oznacza „pozbieranie siebie”. Często też używa się terminu „Ćwiczenia duchowe”. Celem rekolekcji jest wejście w siebie, uczeniem się pracy nad sobą, uspokojenie w zamęcie w dni powszechnych, pozbycie się stresów. Owocem ćwiczeń duchowych jest wewnętrzne skupienie, nawrócenie i odnowa moralna. Pozwalają uczestnikom zweryfikować swoje dotychczasowe życie. Jest czas intensywniejszej modlitwy i rozważania. Pomocą jest uczestniczenie w nabożeństwach i wysłuchanie nauk. Często stanowią początek kolejnego etapu rozwoju duchowego. Rozróżnia się rekolekcje otwarte ( np. parafialne, stanowe, szkolne, ewangelizacyjne) i zamknięte (odprawiane przez osoby duchowne lub świeckie, specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach, z zachowaniem całkowitego milczenia). My uczestniczyliśmy w rekolekcjach szkolnych i parafialnych. Nauki głosił ksiądz, który pracuje w parafii koło Wągrowca. Rekolekcjonista zachęcał dzieci do systematycznej modlitwy, wyjaśnił, iż złożone ręce to taka „antena”, która przesyła wypowiedziane słowa Panu Bogu. Rodzicom natomiast mówił o tym, że powinni wymagać od swoich dzieci. Wzorem pracowitości i posłuszeństwa jest dla nas Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Na mszy popołudniowej rodzice odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia. Natomiast na naszej szkolnej Eucharystii modliliśmy się w intencji pani dyrektor, prosząc Boga o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację. Dziękujemy Stwórcy, że mogliśmy uczestniczyć w szkolnych i parafialnych rekolekcjach poprzez, które przygotowaliśmy nasze serca w sakramencie pokuty i przebaczenia do nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nasze uczestnictwo potwierdzamy pamiątkowymi zdjęciami z kościoła w Skórce i Paruszce. Na koniec ksiądz rekolekcjonista błogosławił nam i udzielił odpustu zupełnego oraz życzył radosnych i dobrze przeżytych świąt Wielkiej Nocy. Nasz ksiądz proboszcz w imieniu parafian podziękował misjonarzowi za wypowiedziane do nas słowa, natomiast pan katecheta w imieniu pani dyrektor, grona pedagogicznego i uczniów przekazał słowa wdzięczności za modlitwę, a dzieci wręczyły piękne róże.

Chrystus Zmartwychwstał - Alleluja!!!Tekst oraz zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego