1632r -  Ks. Andrzej Pilenus

1707r - Ks. Jan Ruczyński (założył Bractwo Różańcowe)

1740r - Ks. Wojciech Glondajewski

1778r - Ks. Gierszewski Jakub

1805r. - Andrzej Krall – proboszcz zmarł

1805r. - Ks. Wawrzyniec Łukowski - zmarł 21 V 1846 mając lat 78

1840 - 1861 – Ks. Bartłomiej Kosiedowski ( Święcenia kapłańskie otrzymał 7 IV 1839r., zmarł 18 XI 1861 roku mając lat 48 )

1861 – 1889 - Ks. Jan Polachowski – zmarł 20 XII 1889r. mając lat 67, pochowany przy kościele od strony plebanii

1890 – 1908 -  Ks. J. Jankowski ( objął parafię 17 XII 1890 w obecności Ks. Dziekana z Sępólna)

1908 – 1939 - Ks. Maksymilian Grochowski, urodzony 12 XII 1869 roku, był 32 lata
proboszczem w Głubczynie.
Dnia 7 września aresztowany przez gestapo i wywieziony do Piły, gdzie
przenosił cegły z miejsca na miejsce aż do wyczerpania. Po czasie przewieziono    
go do Tuczna, gdzie  zmarł ( 10 XI 1939r). Przed śmiercią bardzo płakał za
Polską. Pochowany w Głubczynie. Ekshumacja odbyła się 10 listopada 1947
roku. W uroczystości brali udział: rodzina zmarłego, okoliczni księża i wielka
rzesza wiernych z okolicznych parafii.

1940 – 1947 – Ks. Marcin Kluck ( proboszcz niemiecki) był chory na cukrzycę – przez rok
pomagał mu  zakonnik O. Antoni. 16 VIII 1947r. z własnej woli został
wywieziony za Odrę

1947 – 1951 – Ks. Maciej Śliwa – w obecności Ks. Erdmanna i świadków Rady Parafialnej:
Józefa Burdy, Jana Ryczka, sołtysa Mikołaja Witkiewicza i organisty Wacława
Kabata otrzymał w administrację parafię w Głubczynie.


3 maja 1948 roku w parafii Głubczyn odbyło się poświęcenie dwóch dzwonów.
Jeden większy w środku pochodzi z Augustowa i ma na imię Jan Chrzciciel, 
drugi jest wzięty z kościoła po ewangelickiego  z Głubczyna i ma dane imię
Maksymilian na uczczenie Ks. Grochowskiego – wisi po prawej stronie
wielkiego dzwonu.
26 marca 1949 roku Ks. Maciej  Śliwa wraz z Radą Parafialną majątek kościelny
(pole) w całości przekazał na Kult Religijny.
4 września 1949 roku odbyło się poświęcenie figury św. Józefa przed
kościołem w Głubczynie. Od najdawniejszych czasów figura ta stała na cokole,
który  w 1949 roku rozwalili Hitlerowcy. Rozwalili oni także figurę – obecna
sprowadzona jest z Piekar  Śląskich
24 września 1949 roku parafię Głubczyn odwiedził J. E. N. Ks. Dr Edmund
Nowicki. Dokonał on bierzmowania 451 osób. Parafianie licznie zgromadzili się
na tej uroczystości.
30  marca 1950 roku przejęcie majątku przez Państwowy Fundusz Ziemi
20 kwietnia 1950 roku przed ołtarzem stanęło 12 par małżeńskich, z których
dwie pary obchodziły 50-lecie małżeństwa, a dziesięć par obchodziło 25-lecie
małżeństwa. Po uroczystościach kościelnych odbyła się uczta na sali
gromadzkiej.
1950 rok – majątek parafii Głubczyn dekretem Kurii Gorzowskiej z dnia 18maja
1949 r. został przeznaczony  na cele Kultu Religijnego
latem 1950 roku -  ks. Śliwa przełożył dachówki na kościele parafialnym i na
jednej połowie dachu plebanii (od strony kościoła)

1951 - 1956 -  Ks. Stanisław Dymiński objął parafię, był proboszczem w najtrudniejszym
okresie dla Kościoła w tzw. Okresie Stalinowskim (okres kultu jednostki), słynął
jako znakomity Kaznodzieja


1956 - 1958 - Ks. Jan Lis był proboszczem w Głubczynie

2 lutego 1957 roku ks. Jan Lis poświęcił kupione pancerne tabernakulum
1957 roku (wiosną) rozebrał i pomurował wierzchołek wieży wraz z krzyżem,
założył piorunochron na kościele parafialnym i założył rynny na kościele
9 czerwca 1957roku zakończono ogrodzenie cmentarza
10 lipca 1957 roku wyjazd czterodniowy na pielgrzymkę do Częstochowy

22 lipca 1957 roku poświęcenie pomnika – nagrobka Ks. Maksymiliana Grochowskiego
13 października 1957 roku – przy kościele parafialnym wybudowano schody cementowe
17 listopada 1957 roku poświęcenie sztandaru młodzieżowego z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki
23 marca 1958 roku poświęcenie sztandaru św. Józefa
Kwiecień 1958 roku – naprawiono jedną połowę dachu na plebanii od strony podwórza
21 kwietnia 1958 roku rozpoczęto odbudowę kościoła w Skórce

22 – 29 czerwca 1958 roku – Ojciec Franciszek Matelski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i Ojciec Józef Zieliński przeprowadzili Parafialne Misje Święte
31 sierpnia 1958 roku odbyła się zabawa dożynkowa, której celem było pokrycie kosztów odbudowy Kościoła w Skórce
5 października 1958 roku do Skórki przybył J. E. N. Ks. Biskup Wilhelm Pluta i poświęcił Kościół Filialny
1 grudnia 1958 roku Ks. Jan Lis dekretem Kurii Biskupiej z dnia 17 listopada
1958 roku został zwolniony z obowiązków administratora parafii Św. Trójcy w Głubczynie

1 XII 1958 r. - Dekretem Kurii Biskupiej z dnia 17 XI 1958r. mianowany administratorem parafii p.w.  Św. Trójcy w Głubczynie – ks. Józef Pałka (ur. 8.I.1927, wyświęcony 19 VI.1954)

22 lutego 1959 roku zakończono wymianę przewodów elektrycznych w kościele Parafialnym i wszystkie przewody wkuto w mur
16 marca 1959 roku – ks. Piotr Skraba poświęcił w Skórce Drogę Krzyżową oraz zakupiony krzyż z drzewa lipowego (1,2m)
5 maja 1959 roku Ks. Proboszcz z Okonka Jan Lis poświęcił sztandar „Kółka Różańcowego Ojców”
6 maja 1959 roku odmalowano cały kościół w Paruszce za wyjątkiem chóru i sufitu, poszerzono też Wielki Ołtarz oraz dobudowano schody
28 czerwca 1959 roku odmalowano całe prezbiterium w kościele w Głubczynie oraz założono podłogę z desek pod ławki w kościele parafialnym
Październik – grudzień 1959 roku zakupiono 20 ławek dla kościoła w Skórce, Odmalowano schody na chór i Wielki Ołtarz oraz zakupiono dwa nowe boczne ołtarzyki.
Styczeń 1960 roku – zakupiono dla wszystkich kościołów 22 szt. Lichtarzy Oraz  figurę gipsową Najświętszego Serca Jezusa dla Głubczyna
Marzec 1960 roku Odmalowano Wielki Ołtarz w Głubczynie poza złoceniami
Maj 1960 roku – uporządkowano drogę od kościoła na cmentarz
22 maja 1960 roku po raz pierwszy odbyło się w kościele filialnym w Skórce przyjęcie do Pierwszej Komunii Świętej

I Komunia Święta w kościele parafialnym (1960rok)

Czerwiec 1960 roku – na cmentarzu kościelnym zrównano plac kościelny, wybudowano także budynek z cegły z dwoma ubikacjami.
Pieczątki znajdujące się w Biurze Parafialnym:

12 lipca 1960 roku – wydziedziczona właścicielka majątku p. Rolbecka podarowała dla kościoła parafialnego dwa świeczniki kryształowe, a wcześniej ofiarowała pięcioramienny żyrandol
.