W dniu 8 września 2017 r. mieszkańcy Skórki uczestniczyli w Mszy św.,  świętując Narodzenie Najświętszej Maryi  Panny.  Proszę zwrócić uwagę na krótką historię i tradycję tego święta.
„8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jednak niewiele wiemy o historycznej stronie tego wydarzenia. Ze źródeł apokryficznych, czyli pozabiblijnych, dowiadujemy się tylko, że Maryja urodziła się posuniętym już w latach św. Annie i św. Joachimowi.
Przypuszczalnie zatem przyszła na świat jakieś 16-20 lat przed narodzeniem Jezusa. Pomimo tych skąpych informacji wiemy, że narodzenie się Izraelitki o imieniu Maryja było częścią zbawczego planu Boga. Urodziła się Ona bowiem w jednej z wielu pobożnych rodzin, które oczekiwały pojawienia się Mesjasza. Otrzymała następnie bardzo popularne w owych czasach imię - Maryja, a Jej przyjściu na świat nie towarzyszyły niezwykłe znaki.
Cud tego wydarzenia polegał na tym, że przychodzi na świat dziewczyna, dzięki której Bóg realizuje swe zamiary wobec całej ludzkości. Bóg lubuje się w prostocie. Można zatem powiedzieć, że Maryja doskonale pasuje do Jego upodobań. Ponadto zgadza się Ona całkowicie na realizację Bożej woli w swoim życiu. Dlatego też właśnie Maryja ukazuje nam we wspaniały sposób, że każdy z nas może być narzędziem w Bożych rękach. Bóg zaś na Jej przykładzie objawia nam prawdę, że do realizacji swoich planów względem człowieka potrzebuje z jego strony pełnego zaufania i współpracy. Nie tylko w Polsce święto Narodzenia Maryi ma wyjątkowy charakter. W krajach południowych, zwłaszcza we Włoszech, wytworzył się zwyczaj czczenia Maryi Najświętszej Dziewczynki (Maria Santissima Bambina). W wielu sanktuariach znajdują się cudowne figury Maryi ukazanej jako niemowlę, często leżące w żłobie. Najwspanialszym jest to w Mediolanie, w katedrze będącej zresztą pod wezwaniem Narodzenia NMP. W Polsce w szczególny sposób święto to jest obchodzone w Gietrzwałdzie – miejscu maryjnych objawień – oraz w diecezji tarnowskiej, gdzie święto to jest świętem patronalnym tej diecezji.
Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy i prostoty serca, nazwali święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny świętem Matki Bożej Siewnej. Połączyli oni cud narodzin Matki Bożej z cudami, jakich codziennie doświadczamy w otaczającej nas przyrodzie. Najlepszym tego wyobrażeniem są ziarna zbóż. One w zwyczajny, a jednocześnie w tak cudowny sposób ukazują dobroć Boga, który daje im siłę do dalszego rozwoju. Przeżywając święto narodzin Najświętszej Maryi Panny, stawajmy się ludźmi prostych serc, bo inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas niezauważone”.
Mszę celebrował zaproszony kapłan z innej parafii, który w kazaniu nawiązał do figury Maryi ukazanej jako niemowlę z katedry w Mediolanie. Zwrócił uwagę , że Maryja wyprasza błogosławieństwo Boga dla rolników, którzy trudzą się, aby nie zabrakło nam chleba. Parafianie przynieśli w darze ziarno przeznaczone do siewu, upieczony chleb i bułki oraz kwiaty, które zostały poświęcone. Uczniowie szkoły Pola i Jan zaprezentowali wiersz o Matce Bożej Siewnej, a następnie uczestnicy Mszy św. udali się w procesji wokół kościoła, wielbiąc Boga pieśnią „Ciebie Boga wysławiamy”.
Na zakończenie celebrans pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem, a ksiądz proboszcz podziękował za udział i zaangażowanie. Wychodząc z kościoła dorośli zabrali do domu bułki a dzieci słodycze. Matko Boża Siewna, módl się za nami.Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.